Zobaczyć to, co niewidoczne

Prof. Danuta Kruk uzyskała grant na badania dotyczące poprawy diagnostyki medycznej z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego. To jej drugi grant z Programu Horyzont 2020 w tym roku.

Prof. Danuta Kruk z Katedry Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM otrzymała 321 tys. euro z programu Horyzont 2020  na badania dotyczące obrazowania medycznego z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego.

- Obecnie w diagnozowaniu medycznym używa się stałego pola magnetycznego o wysokim natężeniu. Chcemy lepiej wykorzystać potencjał diagnostyczny magnetycznego rezonansu jądrowego przeprowadzając obrazowanie w dużym obszarze pól magnetycznych, począwszy od bardzo niskich wartości – nawet kompensując ziemskie pole magnetyczne. Spodziewamy się, że w polach o mniejszym natężeniu zobaczmy zmiany chorobowe tkanek niewidoczne w polu o natężeniu wysokim. Dzięki temu obraz zmian chorobowych będzie pełniejszy – wyjaśnia prof. Danuta Kruk.

Do czego ta metoda  może się przydać?

- Do lepszego diagnozowania zmian chorobowych wywołanych np. rakiem, w chorobach krwi i kości. Mamy też nadzieję, że w pewnym momencie diagnostyka tego typu stanie się tańsza od tradycyjnego obrazowania - dodaje profesor Kruk.

Grant, w którym zaangażowana jest prof. D. Kruk prowadzi międzynarodowe konsorcjum naukowe złożone z 9 jednostek. Są to uniwersytety w Aberdeen w Wielkiej Brytanii, w Turynie we Włoszech, w Ilmenau w Niemczech, instytuty badawcze we Francji i dwóch partnerów przemysłowych, a także UWM. Cały grant opiewa na 6 mln euro – istotna część tych środków będzie przeznaczona na wytworzenie prototypu urządzenia do obrazowania.

Prof. D. Kruk jest kierownikiem jednego z pakietów projektu. Odpowiada za teoretyczne podstawy grantu. To na jej zespole spoczywa ciężar opracowania modeli teoretycznych wiążących wyniki eksperymentów rezonansu magnetycznego z własnościami i stanem badanych tkanek.

Prof. Danuta Kruk z Katedry Fizyki Relatywistycznej zajmuje się badaniami dynamiki materii skondensowanej z wykorzystaniem, miedzy innymi, magnetycznego rezonansu jądrowego. W 2013 r. zdobyła grant inwestycyjny na budowę Pracowni Relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w Katedrze Fizyki Relatywistycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki. Prowadzi w niej interdyscyplinarne badania dotyczące m.in. cieczy jonowych, nanocieczy, elektrolitów i nanokompozytów.

Na początku tego roku otrzymała kolejny grant z europejskiego programu Horyzont 2020. Zaczął się we wrześniu br. Prowadzi w nim badania nad nowymi mechanizmami kontrastowania tkanek zdrowych i patologicznych w obrazowaniu medycznym. Jako kierownik jednego z pakietów tego grantu prof. Danuta Kruk otrzymała na badania aż 472,5 tys. euro. Jest to jeden z 2 największych grantów naukowych na UWM. Całkowity budżet projektu to ok. 2,5 mln euro. Uczestniczą w nim partnerzy z 4 krajów: Polski, Austrii, Słowenii i Szwecji.

lek

w kategorii