Złota Łopatka dla studentów UWM

Piotr Kozera, student I roku kierunku lekarskiego zdobył pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea. Zespołowo studenci z UWM uplasowali się na miejscu drugim.

Studenci I roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych po raz kolejny odnieśli olbrzymi sukces w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea i Golden Scapula. Konkurs odbył się 3 i 4 czerwca we Wrocławiu.

- Scapula Aurea to konkurs międzynarodowy o bardzo wysokiej randze. Byłem spokojny, ponieważ co roku nasi studenci wracają z nagrodami. Z czego te sukcesy wynikają? Myślę, że z jednego z najlepszych programów nauczania, który mamy. Uczenie się anatomii nie polega na zapamiętywaniu tysiąca treści. Owszem, jest dość skomplikowane, bo nauczanie odbywa się w dwóch językach - polskim i angielskim, ale anatomia jest bardzo logiczną nauką. W ciele człowieka wszystko jest poukładane. Kiedy poskładamy te puzzle, to dostrzeżemy pełen obraz – wyjaśnia prof. Jerzy Gielecki, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Medycznych oraz kierownik Katedry Anatomii.

Zwycięzcą w konkursie indywidualnym został Piotr Kozera, student Wydziału Nauk Medycznych UWM. Pokonał 61 studentów kierunków lekarskich zarówno polsko- jak i angielskojęzycznych z 11 uniwersytetów medycznych - Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, Olsztyna, Wrocławia, Białegostoku, Lublina, Krakowa, Poznania, Kielc i Rzeszowa.

- Zawsze interesowałem się anatomią i chciałem sprawdzić swoją wiedzę. Niektóre pytania były zaskakujące, np. o obraz Rembrandta „Lekcja anatomii doktora Tulpa”. Wymagało to szerszej wiedzy, wybiegającej poza to, czego uczymy się podczas zajęć - mówi Piotr Kozera. - Myślę, ze stres towarzyszył wszystkim i było widać ogromne skupienie. W nagrodę otrzymałem książki edukacyjne, z których będę mógł skorzystać na III i IV roku, książki popularnonaukowe, zwolnienie z egzaminu z anatomii i oczywiście sam prestiż – dodaje Piotr.

Zespołowo studenci z UWM – w składzie Piotr Kozera, Joanna Matusiak, Albert Głaz - zajęli drugie miejsce.

Do konkursu studentów przygotowywała ich starsza koleżanka Ewa Gostkowska, przewodnicząca Studenckiego Koła Anatomicznego. studentka VI roku medycyny

- Mamy bardzo wysoki poziom kształcenia, więc podczas naszych dwutygodniowych przygotowań chodzi przede wszystkim o to, żeby przypomnieć sobie czego się nauczyliśmy w ciągu roku. Wiedzę tę uzupełniamy, dodając aspekt kliniczny. Złota Łopatka przypada tuż przed sesją egzaminacyjną, więc jest to dość szalony okres –  mówi Ewa Gostkowska, studentka VI roku medycyny.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej „Złota Łopatka" - „Golden Scapula", „Scapula Aurea" - jest konkursem organizowanym dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego. Biorą w nim udział studenci, którzy w swoich macierzystych uczelniach osiągnęli najwyższy poziom wiedzy w zakresie anatomii.

Rywalizacja składała się z trzech części: teoretycznej i dwóch praktycznych. W części teoretycznej studenci mieli do rozwiązania 100-pytaniowy test z zakresu anatomii prawidłowej, anatomii klinicznej i neuroanatomii. Następnie uczestnicy identyfikowali szczegóły anatomiczne na preparatach sekcyjnych. W ostatniej części konkursu tzw. „dyskotece anatomicznej" - należało rozpoznać 40 struktur na obrazach radiologicznych.

Sylwia Zadworna

fot. Michał Ciucias

w kategorii