Zdrowa żywność – zdrowe jutro. Spotkanie młodych naukowców

uczestnicy konferencji
Dyskusje w 3. sesjach, sesja posterowa oraz warsztaty przedsiębiorczości złożyły się na program konferencji Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ połączonej z VII Międzynarodową Sesją Młodych Naukowców. W dwudniowych obradach (23-24.05.) wzięło udział ponad 40 młodych naukowców z zagranicy.

Doroczne spotkanie młodych naukowców zajmujących się badaniem żywności to jedno z największych przedsięwzięć współorganizowanych przez Wydział Nauki o Żywności UWM. W tym roku konferencja odbyła się po raz 24. Wśród uczestników byli doktoranci i studenci z ośrodków naukowych całej Polski.

W konferencji wzięło także udział kilkanaścioro młodych naukowców z Wydziału Nauki o Żywności oraz olsztyńskiego oddziału PAN. Swoich reprezentantów miał Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Dominowała tematyka związana z żywnością funkcjonalną, prozdrowotną, badaniem jej aktywności biologicznej w różnych układach modelowych z wykorzystaniem różnych technik.

- Najogólniej mówiąc, prezentowano wyniki badań, jak składniki żywności wpływają na nasze zdrowie. Zaplanowaliśmy też warsztaty analityczne, dotyczące technik związanych z ekstrakcją substancji bioaktywnych z żywności – dodaje prof. Iwona Konopka z Wydziału Nauki o Żywności, przewodnicząca olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, współorganizatorka.

- Dyskutowaliśmy o jakości żywności, o rozwoju analityki żywności. Od pierwszej edycji te spotkania kierowaliśmy do młodych naukowców,  aby mogli się zaprezentować, nabrać szlifu konferencyjnego, aby nie bali się publicznych wystąpień - mówi dr inż. Janusz Pomianowski z WNoŻ, wiceprezes olsztyńskiego oddziału PTTŻ.

Wśród prelegentów były Daria Sobiechowska, studentka II r. studiów doktoranckich i Natalia Mikołajczak z III r. studiów doktoranckich w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych WNoŻ.

- Zaprezentowałam wyniki badań dotyczących właściwości fizykochemicznych napojów wytwarzanych z owsa, prosa i amarantusa. Takie napoje, sprzedawane pod nazwą mleczka roślinne, oczywiście nie mogą zastąpić mleka, ale dla osób uczulonych na składniki mleka krowiego są bardzo dobrym i wartościowym zamiennikiem – opowiada Daria.

- Ja uczestniczyłam w sesji posterowej. Przedstawiłam swoje badania dotyczące wpływu dodatku kwasu ferulowego na trwałość oleju lnianego – dodaje Natalia.

Do Olsztyna przyjechała także grupa ponad 40 młodych naukowców z zagranicy. W programie przewidziano specjalną sesję angielskojęzyczną.

Komitet organizacyjny nagrodził 4 najlepsze referaty. Dodatkowym bonusem dla wyróżnionych młodych badaczy jest możliwość bezpłatnego opublikowania prac w kilku czasopismach z listy MNiSW.

Oprócz warsztatów analitycznych odbyły się też warsztaty przedsiębiorczości. Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy i potencjalni przedsiębiorcy z 12 krajów, należących do mniej zamożnych regionów Europy, zostali przeszkoleni przez wykładowców z Uniwersytetu Cambridge, Islandzkiego instytutu MATIS, fińskiej sieci badawczej VTT oraz olsztyńskiego Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Tematem warsztatów były nowe koncepcje w zagospodarowaniu odpadów w przemyśle spożywczym.

Współorganizatorzy konferencji: olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, polskie Towarzystwo Chemiczne i Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne.

mah