Zbórka publiczna

W dniu 14 grudnia 2013 r. podczas Koncertu Świątecznego Akademickiego Centrum Kultury odbyła się zbiórka publiczna.

Kwesta została zorganizowana przez członków i sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca "Kortowo". Zgodę na zbiórkę wyraził Prezydent Olsztyna (nr pozwolenia: BOK.5311.38.2013). W sumie zebrano 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Całkowity dochód ze zbiórki został przeznaczony na dofinansowanie leczenia Seweryna Drężka, który od 6 stycznia 2013 roku choruje na białaczkę szpiku kostnego. Seweryn jest 11 – letnim chłopcem mieszkającym w Wołownie. Leczenie wymaga długotrwałej hospitalizacji oraz dużych nakładów finansowych.

w kategorii