Zarządzenia rektora: system pomarańczowy

Sposoby świadczenia pracy w jednostkach organizacyjnych w zależności od stopnia zagrożenia epidemią.

 

 

 

Lp.

Nazwa jednostki

System żółty

System pomarańczowy

System czerwony

1.

Biuro Rektora

stacjonarnie po 1- 2 osoby w pokoju w godz. 800-1600 z zachowaniem dystansu

stacjonarnie po 1-2 osobie w pokoju
w godz. 800-1600 z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie

Stacjonarnie po 1 osobie w pokoju
w godz. 800-1600, pozostali zdalnie

2.

Biuro Kontroli Wewnętrznej

stacjonarnie po 1- 2 osoby w pokoju w godz. 700-1500 z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie

praca zmianowa po 1 osobie
w pokoju, pozostali zdalnie

Stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500 pozostali zdalnie

3.

Biuro Mediów i Promocji

stacjonarnie po 1- 2 osoby w pokoju w godz. 700-1500 z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie, z tym że:

Radio UWM FM – stacjonarnie
z zachowaniem dystansu,

Telewizja Kortowo – stacjonarnie
z zachowaniem dystansu,

 

stacjonarnie po 1 osobie w pokoju
w godz. 700-1500 z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie, z tym że:

Radio UWM FM – stacjonarnie (maksymalnie 4 osoby w newsroomie i po 2 osoby w innych pomieszczeniach) z zachowaniem dystansu,

Telewizja Kortowo – stacjonarnie 2 osoby w jednym pomieszczeniu
z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie

Stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie, z tym że:

Radia UWM FM – stacjonarnie (maksymalnie 3 osoby w newsroomie
i po 1 osobie w innych pomieszczeniach) z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie,

Telewizja Kortowo – stacjonarnie 1 osoba w pomieszczeniu, pozostali zdalnie

 

4.

Dział Kadr

praca zmianowa

praca zmianowa

praca zmianowa po 1 osobie w pokoju, pozostali zdalnie

5.

Kwestura

praca zmianowa

praca zmianowa

praca zmianowa po 1 osobie w pokoju, pozostali zdalnie

6.

Dział Planowania i Analiz

praca zmianowa

praca zmianowa

stacjonarnie po 1 osobie w pokoju
w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

7.

Dział BHP

praca zmianowa

praca zmianowa

stacjonarnie po 1 osobie w pokoju
w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

8.

Biuro Prawne

stacjonarnie po 2 osoby w pokoju
w godz. 700-1500 z zachowaniem dystansu

stacjonarnie po 2 osoby w pokoju
w godz. 700-1500 z zachowaniem dystansu

1 radca stacjonarnie w godz. 700-1500, pozostali zdanie

9.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

stacjonarnie po 2 osoby w pokoju
w godz. 700-1500 z zachowaniem dystansu

stacjonarnie po 1 osobie w pokoju
w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

10.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

praca zmianowa

praca zmianowa

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, reszta zdalnie

11.

Biblioteka Uniwersytecka

praca zmianowa

praca zmianowa

stacjonarnie połowa osób zatrudnionych w BU w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

12.

Biuro ds. Nauki

stacjonarnie 1-2 osoby w pokoju
z zachowaniem dystansu w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

stacjonarnie 1-2 osoby w pokoju
z zachowaniem dystansu w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

13.

Wydawnictwo UWM

stacjonarnie po 1 osobie w pokoju
w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

stacjonarnie 2-3 osoby w godz.
700-1500, pozostali zdalnie

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

14.

Biuro ds. Studenckich

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

stacjonarnie 1-2 osoby w pokoju
z zachowaniem dystansu w godz.
700-1500, pozostali zdalnie

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

15.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

stacjonarnie po 2 osoby w pokoju
z zachowaniem dystansu w godz.
700-1500, pozostali zdalnie

stacjonarnie po 1 osobie w pokoju
z zachowaniem dystansu w godz.
700-1500, pozostali zdalnie

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

16.

Akademickie Centrum Kultury

stacjonarnie w godz. 700-1500

stacjonarnie w godz. 700-1500

praca zdalna

17.

Biuro ds. Kształcenia

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

do 20.11. 2020 r. stacjonarnie
w godz. 700-1500, później 1-2 osoby w pokoju z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie

stacjonarnie po 1 osobie w pokoju
w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

18.

Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

 stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

stacjonarnie 2-3 osoby w godz.
700-1500 z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

19.

Biuro Analiz Edukacyjnych
i Rozwoju Kształcenia

praca zmianowa

stacjonarnie po 1-2 osoby w pokoju
z zachowaniem dystansu w godz.
700-1500, pozostali zdalnie

praca zdalna

20.

Kanclerz/Z-ca Kanclerza

praca zmianowa

praca zmianowa

praca zmianowa

21.

Dział Gospodarki Nieruchomościami

stacjonarnie w godz. 700-1500

stacjonarnie w godz. 700-1500

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500 pozostali zdalnie

22.

Zespół Obsługi Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego

stacjonarnie w godz. 700-1500 wg harmonogramu

stacjonarnie w godz. 700-1500,
wg harmonogramu

stacjonarnie w godz. 700-1500,
wg harmonogramu, w niezbędnym zakresie

23.

Dział Zamówień Publicznych

praca zmianowa

praca zmianowa

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

24.

Dział Telekomunikacji

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu, pozostali zdalnie

praca zmianowa

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

25.

Stanowisko ds. Ewidencji
i Realizacji Umów

praca zmianowa

praca zmianowa

praca zdalna

26.

Rozdzielnia Korespondencji

praca zmianowa

praca zmianowa

praca zmianowa

27.

Zakład Poligraficzny

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

praca zmianowa

28.

Straż Uniwersytecka

praca zmianowa wg harmonogramu

praca zmianowa wg harmonogramu

praca zmianowa wg harmonogramu

29.

Dział Inwentaryzacji

stacjonarnie w godz. 700-1500

praca zmianowa

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

30.

Dział Obsługi Gospodarczej
i Terenów Zieleni

stacjonarnie w godz. 700-1500

stacjonarnie w godz. 700-1500
z podziałem brygad robotników

stacjonarnie w godz. 700-1500
z podziałem brygad robotników

31.

Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

32.

Dział Zabezpieczenia Logistycznego

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

praca zmianowa

praca zmianowa wg harmonogramu
i potrzeb

33.

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

stacjonarnie w godz. 700-1500

stacjonarnie w godz. 700-1500

praca zdalna

34.

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

praca zmianowa

praca zmianowa

praca zmianowa w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji

35.

Dział Obsługi Technicznej
i Utrzymania Infrastruktury

stacjonarnie w godz.
700-1500 z zachowaniem dystansu

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

Praca zmianowa w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury

36.

Stolarnia

stacjonarnie w godz. 700-1500

stacjonarnie w godz. 700-1500

praca zmianowa wg harmonogramu
i potrzeb

37.

Sekcja Ciepłownictwa

praca zmianowa wg harmonogramu

praca zmianowa wg harmonogramu

praca zmianowa wg harmonogramu

38.

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

stacjonarnie w godz.
 700-1500

stacjonarnie w godz. 700-1500

praca zdalna

39.

Regionalne Centrum Informatyczne

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

praca zmianowa w zakresie niezbędnym do utrzymania systemów teleinformatycznych, pozostali zdalnie

40.

OLMAN

stacjonarnie w godz. 700-1500
 z zachowaniem dystansu

stacjonarnie w godz. 700-1500
z zachowaniem dystansu

praca zmianowa w zakresie niezbędnym do utrzymania usług sieciowych, pozostali zdalnie

41.

Muzeum i Archiwum

praca zmianowa

praca zmianowa

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, pozostali zdalnie

42.

Stacja Dydaktyczno-Badawcza
w Bałdach

całodobowo wg harmonogramu

całodobowo wg harmonogramu

całodobowo wg harmonogramu

43.

Zespół Audytu Wewnętrznego

stacjonarnie w godz. 700-1500
 z zachowaniem dystansu

praca zmianowa

stacjonarnie 1 osoba w godz. 700-1500, druga osoba zdalnie

 

Czytaj więcej: www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenia-rektora

w kategorii