Zakuwanie na Humanie

zakuwanie na humanie, UWM
Egzamin maturalny tuż, tuż. „Zakuwanie na Humanie” to wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez pracowników Wydziału Humanistycznego UWM dla tegorocznych maturzystów.

"Zakuwanie na Humanie”. Specjalnie dla nich maturzystów przygotowaliśmy wykłady z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz warsztaty z analizy dzieł literackich poszczególnych epok. Ponadto uczniowie klas maturalnych będą mogli wziąć udział w warsztatach kompetencji językowych.
Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu, które planujemy na 18 marca br. od godziny 9.35 do 14.30, w budynku Wydziału Humanistycznego, przy ul. Kurta Obitza 1.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

ZAKUWANIE NA HUMANIE - powtórka przed maturą

18 marca 2016r.

Program

Sala 14

9.35-10.20

Dr hab. Iwona Maciejewska: Tren XIX albo Sen Jana Kochanowskiego – o próbie przezwyciężenia kryzysu (analiza i interpretacja)

10.25-11.10

Dr hab. Iwona Maciejewska: Tren XIX albo Sen Jana Kochanowskiego – o próbie przezwyciężenia kryzysu (analiza i interpretacja)

11.15-12.00

Dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM: Program II Awangardy. Analiza wiersza Juliana Przybosia Wieczór

12.05-12.50

Dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM:  Program II Awangardy. Analiza wiersza Juliana Przybosia Wieczór

 

12.55-13.40

Dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM: Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego

13.45- 14.30

Dr hab. Miron Wolny:Stanowiska historiografii dotyczące przyczyn upadku państwa rzymskiego

 

Sala 107

9.35-10.20

Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM: Stosunki polsko-rosyjskie (XIX-XX w.)

 

10.25-11.10

Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM: Stosunki polsko-rosyjskie (XIX-XX w.)

 

11.15-12.00

Dr Iza Matusiak-Kempa: Najczęstsze błędy językowe

 

12.05-12.50

Dr Iza Matusiak-Kempa: Najczęstsze błędy językowe

 

12.55-13.40

Dr Kamila Bialik: Teatralne eksperymenty z tekstem – przykład Dziadów Adama Mickiewicza

13.45- 14.30

Dr Kamila Bialik: Teatralne eksperymenty z tekstem – przykład Dziadów Adama Mickiewicza

Sala 108

9.35-10.20

Dr Magdalena Dziugieł-Łaguna:

O zabawie lalkami, czyli o  poziomach semantycznych tytułu powieści B. Prusa

10.25-11.10

Dr Magdalena Dziugieł-Łaguna:

O zabawie lalkami, czyli o poziomach semantycznych tytułu powieści B. Prusa

11.15-12.00

Dr Radosław Gross: Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.

 

12.05-12.50

Dr Radosław Gross: Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.

 

12.55-13.40

Dr Paweł Pietnoczka: Systemy polityczne wybranych państw

 

13.45- 14.30

Dr Paweł Pietnoczka: Systemy polityczne wybranych państw

 

Sala 112

9.35-10.20

Dr hab. Andrzej Korytko: Parlamentaryzm Rzeczypospolitej XVI-XVII w.

10.25-11.10

Dr hab.  Andrzej Korytko: Parlamentaryzm Rzeczypospolitej XVI-XVII w.

11.15-12.00

Prof. Zbigniew Chojnowski: Analiza Trenu Fortynbrasa i 17 IX Zbigniewa Herberta

12.05-12.50

Prof. Zbigniew Chojnowski: Analiza Trenu Fortynbrasa i 17 IX Zbigniewa Herberta

12.55-13.40

Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM: Techniki wywierania wpływu

13.45- 14.30

Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM: Techniki wywierania wpływu

Sala 132

9.35-10.20

Dr Krzysztof Sidorkiewicz: System polityczny RP (wybrane aspekty).

 

10.25-11.10

Dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: Dziennik Witolda Gombrowicza jako przykład autokreacji

 

11.15-12.00

Dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: Dziennik Witolda Gombrowicza jako przykład autokreacji

 

12.05-12.50

Dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM: Językowy wymiar autoprezentacji

 

12.55-13.40

Dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM: Językowy wymiar autoprezentacji

 

13.45- 14.30

Dr Paweł Letko: Konflikty, którym towarzyszy terroryzm. Przyczyny,  motywy i sposoby działania  terrorystów. Strategie zwalczania terroryzmu. 

 Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, osoby które chciałyby skorzystać z udziału w „Zakuwaniu na Humanie”, muszą wysłać  zgłoszenie na adres mailowy: renata.rozbicka@uwm.edu.pl do dnia 15 marca 2016.

                                               dr Renata Rozbicka, prodziekan ds. studenckich