Zakończyła się 4. edycja programu Legia Akademicka

zajęcia w programie Legia Akademicka
Mimo konieczności prowadzenia zajęć online, na UWM odbył się już po raz 4 program Ochotniczego Przeszkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka”.

Zajęcia organizowane przez Katedrę Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych Wydziału Humanistycznego realizowane były zdalnie w soboty w czterech blokach szkoleniowych. Prowadzili je wykładowcy akademiccy – oficerowie rezerwy Wojska Polskiego. W programie w części teoretycznej uczestniczyło 162 studentów, wynik pozytywny uzyskało 153 studentów. Większość złożyła wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe.

Dodatkowo studenci zapoznali się z tematami zawartymi w programach szkolenia, które zostały opracowane przez resort obrony narodowej w obrębie e-wojskowej platformy edukacyjnej (la.elearning.wp.mil.pl). Szkolenie było również realizowane przy wsparciu „patronackiej jednostki wojskowej” jaką jest 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Olsztynie. Przygotowała ona uzupełniające materiały szkoleniowe, które zostały przesłane studentom.

- Osiągnięto cel, jakim było wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności przygotowujące do realizacji części praktycznej oraz zapoznano z wiedzą teoretyczną niezbędną do praktycznego dowodzenia drużyną. Studentom dziękuję mimo przeciwności losu za wytrwałość i uczestnictwo w zajęciach – komentuje dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM, koordynator programu.

Legia Akademicka to jeden z najważniejszych obecnie programów Ministerstwa Obrony Narodowej mający na celu odbudowę źródeł zasilania rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP w środowisku akademickim. Stąd wywodzą się kandydaci na podoficerów i oficerów rezerwy. Program współfinasuje Ministerstwa Edukacji i i Nauki.

wl

w kategorii