XXI Dni Interdyscyplinarne na Wydziale Teologii

plakat dni
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej Wydziału Teologii zaprasza na XXI Dni Interdyscyplinarne.

XXI Dni Interdyscyplinarne odbędą się w dniach 5-6 listopad pod hasłem „Warmińskie Seminaria Hagiograficzne”. Dyskusje toczyć się będą za pośrednictwem platformy MS Teams.

Dzień pierwszy poświęcony będzie postaci św. Anny w teologii i sztuce dawniej i dziś. Tematyka drugiego dnia obrad obejmie sylwetki kanonizowanych papieży – od Grzegorza Wielkiego do Jana Pawła II – perspektywie uniwersalnej i regionalnej.

Szczegóły na: http://www.uwm.edu.pl/wt/aktualnosci/21-dni-interdyscyplinarne-wt-uwm-4-5-listopada-2020

w kategorii