XVIII Dni Interdyscyplinarne

Wydział Teologii UWM zaprasza na XVIII Dni Interdyscyplinarne pt. „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo”.

Międzynarodowe sympozjum „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo w źródłach historycznych, prawnych i teologicznych” oraz ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo - wyzwania i możliwości praktyczne” odbęda się 12 i 13 czerwca.

Pierwszego dnia, podczas międzynarodowego sympozjum, prelegenci zaprezentują stan badań w odniesieniu do dyskutowanych kwestii. W ten sposób uczestnicy zostaną wprowadzeni do czynnego udziału w seminarium naukowym przeznaczonym na dyskusję interdyscyplinarną, mającą na celu wypracowanie nowych kierunków i perspektyw badawczych i prakseologicznych.

Drugi dzień to forum dla badaczy młodych i doświadczonych, aktualnie zajmujących się kwestiami rodziny, narodu i bezpieczeństwa oraz pragnących podzielić się wnioskami z własnych badań, przede wszystkim dotyczących dylematów związanych z korelacją teorii i praktyki.

Organizatorem konferencji jest Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Zapraszamy na stronę internetową konferencji.

w kategorii