XVII Dni Interdyscyplinarne

Zapraszamy do udziału w XVII Dniach Interdyscyplinarnych zatytułowanych Między sacrum a profanum - święci w kulturze.

Temat: XVII Dni Interdyscyplinarne pt. Między sacrum a profanum - święci w kulturze
Termin: 7-9 listopada 2016 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: Wydział Teologii UWM w Olsztynie,
Współorganizatorzy: Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku, Muzeum Archidiecezji Warmińskiej.

więcej informacji >>>

w kategorii