Wystawa „Piaskowe kompozycje”

Zapraszamy na artystyczną fotografię piasku - wystawę inspirowaną przemyśleniami autora o jedności człowieka i środowiska naturalnego.

Wystawa czynna jest od 26.01 do 28.02. w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Cezary Toma przedstawia piękno piasku z nadbałtyckich plaż w naturalnej formie będącej efektem działania wiatru i fal. Struktura i barwa piasku zdefiniowanego jako nieciągły element środowiska losowo wypełniający przestrzeń ujęte są w unikalne kompozycje.

Zobacz więcej fotografii

w kategorii