Wystartuj w Polsce wschodniej

Nawet 800 tys. zł może dostać początkujący przedsiębiorca na rozwój swojej firmy lub pomysłu, jeśli zakwalifikuje się do programu „Polska Wschodnia na start” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Według „Raportu o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”w 2015 r. najmniej przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców powstało w województwach: warmińsko-mazurskim (7,13), świętokrzyskim (6,91), podlaskim (6,90), lubelskim (6,62), opolskim (6,53) i podkarpackim (6,53). Na samym końcu tej statystyki znalazła się zatem cała Polska wschodniej. Aby pobudzić przedsiębiorczych ludzi w tym makroregionie PARP rozpoczęła w tym roku realizację programu „Polska wschodnia na start”.

Metodą, która ma to uczynić są start-upy. Program „Polska Wschodnia na start” zawiera system wsparcia start-upów, który pomoże młodym ludziom realizować ich innowacyjne pomysły we własnych firmach. Początkujący przedsiębiorca na rozwój swojej firmy lub pomysłu, jeśli zakwalifikuje się do programu, może dostać nawet 800 tys. zł. System ten opiera się o tzw. platformy startowe. To one będą poszukiwać pomysłów na innowacyjne produkty bądź usług wśród zgłoszonych przez młodych przedsiębiorców. To one będą przyjmować wnioski, wstępnie je kwalifikować i pomagać zakwalifikowanym do programu.

W 2018 r. PARP przeprowadziła konkurs na animatorów platform. Wygrały go parki naukowo-technologiczne w 5 miastach wojewódzkich ściany wschodniej.

Piątego grudnia odbyło się pierwsze spotkanie promujące nowy program PARP w Olsztynie - w Starej Kotłowni w Kortowie. Było adresowane głownie do studentów UWM. Uczestniczyło w nim 160 osób i ponad 400 śledziło bezpośrednią transmisję w Internecie. Jego tematem przewodnim były odnawialne źródła energii i biotechnologia.

- Tematyka tych spotkań w każdym mieście jest inna i wynika ze specyfiki danego regionu - wyjaśnia Krzysztof Szulc, manager start-upów.

Eksperci z PARP wyjaśniali zainteresowanym studentom zasady programu „Polska Wschodnia na start”, informowali, na jakie wsparcie mogą liczyć.  Przedstawiciele start-upów już działających na rynku podpowiadali jak zacząć i nie popełnić błędu, jak znaleźć pierwszego klienta. O praktycznych aspektach współpracy z nimi opowiadał pracownik korporacji Unilever Polska.

Jednym z wielu uczestników spotkania był Paweł Weber – student 4 r. rolnictwa i 2. r. ogrodnictwa.

- Przyszedłem tu z kolegą, który jest doktorantem na Wydziale Biologii i Biotechnologii z ciekawości. Ja już mam swoją działalność gospodarczą - ogrodnictwo. On ma ciekawy pomysł. Dla nas to, co tu usłyszeliśmy nie było nowością, bo obaj jesteśmy absolwentami Akademii Biznesu UWM i większość informacji dzisiaj przekazanych jest już nam znana. Widzieliśmy jednak spore zainteresowanie innych studentów. Dla ludzi, którzy nie szkolili się tak, jak my w Akademii Biznesu – było na pewno potrzebne – zapewnia Paweł.

Więcej o programie „Polska Wschodnia na start”: http://popw.parp.gov.pl/dla-studentow/dla-studentow

lek

studenci w sali audytoryjnej