Wysoka pozycja UWM w rankingach

widok na UWM z góry
Tegoroczne lato obfitowało w rozmaite rankingi klasyfikujące uczelnie wyższe na świecie według różnych zasad. Pora na podsumowanie, jak w tych zestawieniach wygląda pozycja UWM.

THE Impact

W rankingu THE Impact UWM zadebiutował i to od razu udanie. Nasza uczelnia w klasyfikacji zrównoważonego rozwoju miast i społeczności zajęła 2. miejsce w Polsce.

Ranking Times Higher Education (THE Impact) to ranking opracowywany po raz 3. przez brytyjski tygodnik specjalizujący się w publikowaniu wiadomości na temat szkolnictwa wyższego. Jest jedyną globalną tabelą, która ocenia uniwersytety pod kątem celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, których jest 17.

Uczelnie ocenie podlegają w nim tylko w 4 kategoriach, które podały do rankingu jako swe najmocniejsze strony.

UWM był oceniany w tym rankingu po raz pierwszy i w kategoriach: zrównoważony rozwój miasta i społeczności; poziom głodu; życie na lądzie i partnerstwo dla realizacji celów. Najlepiej wypadł za działania na rzecz realizacji celu 11. – zrównoważony rozwój miasta i społeczności zajmując 2. miejsce w Polsce.

Ranking THE Impact2021 objął 1115 uniwersytetów z 94 krajów świata.

Ranking szanghajski

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata to zestawienie prowadzone przez Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju - jeden z 4 najbardziej prestiżowych i najważniejszych światowych rankingów. Klasyfikuje osiągnięcia naukowe i badawcze wyższych uczelni. Oprócz rankingów uniwersytetów instytut prowadzi także Globalny Ranking Przedmiotów Akademickich (GRAS).

UWM został w GRAS sklasyfikowany w 2 dyscyplinach - technologia żywności i nauki weterynaryjne. W obu na pozycji między 201 a 300. Sklasyfikowano w nich tylko 4 polskie uczelnie.

Globalny ranking przedmiotów akademickich zawiera rankingi uniwersytetów w 54 dziedzinach z zakresu nauk: ścisłych, przyrodniczych, inżynierii, nauk medycznych, społecznych. GRAS 2021 obejmuje ponad 1800 z 4000 uniwersytetów w 93 krajach i regionach świata.

Perspektywy 2021

Dziesiąte miejsce wśród uniwersytetów i 31. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, 11 kierunków w pierwszej dziesiątce i 7. miejsce pod względem warunków kształcenia. To pozycja UWM w najnowszym rankingu polskich szkół wyższych fundacji „Perspektywy”.

Eksperci fundacji „Perspektywy” oceniając uczelnie pod uwagę biorą 7 głównych kryteriów, na które składają się oceny bardziej szczegółowe. Główne kryteria to: prestiż, absolwent na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

UWM pod względem prestiżu zajmuje 21. miejsce wśród wszystkich polskich uczelni, pod wzgl. innowacyjności oraz potencjału naukowego - 25., pod wzgl. warunków kształcenia – 7. miejsce w Polsce.

Obok rankingu uczelni fundacja „Perspektywy” prowadzi także ranking kierunków studiów. W rankingu 2021 oceniała 71 kierunków studiów. Jak tutaj wygląda pozycja UWM?

W pierwszej dziesiątce znalazło się 11 kierunków prowadzonych na UWM. Najwyżej oceniane to: zootechnika - 2. m. w Polsce i weterynaria - 3. m. w Polsce. Na 4. m. znalazły się: architektura krajobrazu oraz kierunki rolnicze i leśne. Na 5. m. - geodezja i kartografia, inżynieria środowiska oraz kierunki o żywieniu i żywności. 10 pozycję zajęły aż 4 kierunki - filozofia, psychologia, lekarski oraz teologia.

Do pierwszej dziesiątki niewiele zabrakło administracji i politologii – 11. m. w Polsce. RKS 2021 nie obejmuje kierunków artystycznych.

Ranking Uniwersytetu Leiden

CWTS Leiden Ranking to jeden z ważniejszych światowych rankingów akademickich. W tegorocznej edycji uwzględnił 1225 uczelni z 69 krajów. Ranking powstaje wyłącznie na podstawie danych bibliometrycznych dostępnych w bazie Web of Science z uwzględnieniem podziału na następujące obszary naukowe: biomedyczne i o zdrowiu, przyrodnicze i o ziemi, matematyczne i informatyczne, fizyczne i inżynieryjne oraz społeczne i humanistyczne.

W tegorocznym rankingu UWM zdobył wysoką pozycję w obszarze nauk przyrodniczych i o ziemi. W kategorii wpływ naukowy w tych obszarach nasza uczelnia zajęła 220. miejsce na świecie, 71. w Europie i 2. w Polsce.

Udział kobiet w osiągnięciach badawczych w obszarze nauk przyrodniczych zagwarantował UWM miejsce 3. wśród polskich uczelni i 261. na świecie. Z kolei w takich kategoriach jak: otwarty dostęp do publikacji (publikacje w wiarygodnych czasopismach w całości w otwartym dostępie) oraz współpraca owocujące wspólnymi publikacjami, UWM zajął wśród polskich uczelni 5. miejsce i 414. na świecie.

lek, syla

w kategorii