Wykład otwarty: Turystyka winiarska

Turystyka winiarska czyli enoturystyka to nowa gałąź turystyki zyskująca na znaczeniu. Dlaczego? Tego dowiesz się z wykładu otwartego.

Wykład wygłosi  prof. Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład odbędzie się 5 grudnia o godz. 12 w auli Collegium Biologiae. W ostatnich latach w wielu krajach można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania turystyką winiarską (enoturystyką) nie tylko wśród turystów, ale także hodowców winorośli, producentów wina, a także mieszkańców regionów winnych, władz lokalnych i przedsiębiorców. Wzrost popularność turystyki winiarskiej dotyczy nie tylko krajów przodujących w produkcji wina, ale i tych, które mają mniejsze tradycje. Jest tak m.in. dlatego, gdyż turystyka winiarska nie tylko stanowi dodatkowe źródło dochodów producentów wina, ale staje się istotnym czynnikiem aktywizacji usług turystycznych. 

 

 

w kategorii