Wykład otwarty - transmisja online

Jonosfera – wprowadzenie i najnowsze wyniki badań - to tytuł wykładu, który na UWM wygłosi prof. Dieter Bilitza z NASA – Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.

transmisja online >>>

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza wszystkich na kolejny wykład otwarty. Wykład odbędzie się 29 stycznia w Starej Kotłowni, a rozpocznie o godz. 10 w sali nr 102 na 1. piętrze. Prof. Bilitza jest także profesorem wizytującym w Centrum Diagnostyki  Radiowej Środowiska Kosmicznego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM. Wykład wygłosi w języku angielskim.

w kategorii