Wykład otwarty pt. „Filomaci na zesłaniu”

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych serdecznie zaprasza na wykład otwarty pt. „Filomaci na zesłaniu. Natura, biografia, pamięć. Tomasz Zan, Franciszek Malewski, Jan Czeczot”, który odbędzie się 8 marca br. (czwartek) w godz. 13.15–14.45 w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego/107A (ul. Kurta Obitza 1).

Wykład wygłosi dr hab. Jerzy Borowczyk - pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr hab. Jerzy Borowczyk – adiunkt, kierownik Pracowni Dokumentacji Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się literaturą romantyzmu, poezją i prozą współczesną, dokumentalistyką, biografistyką i regionalistyką literacko-historyczną (związaną przede wszystkim z XIX wiekiem). Uczestnik projektu naukowego IBL PAN pt. :”Atlas romantyzmu polskiego”. Autor dokumentalistycznej pracy „Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (2003)”, współredaktor (razem z Michałem Larkiem) obszernej antologii poezji polskiej XX i XX wieku „Powiedzieć to inaczej” (2011).

w kategorii