Wykład otwarty prof. Bertholda Koletzko z Uniwersytetu Monachijskiego

prof. Koletzko
18 maja 2022 roku w godz. 13.00 – 16.00 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie prof. Berthold Koletzko z Uniwersytetu Monachijskiego wygłosi wykład pt: „Health effects of polyunsaturated fatty acids – diet or genes”.

Prof. Berthold Koletzko poprowadzi wykład na zaproszenie dr hab. n. med. Elżbiety Jarockiej–Cyrta, prof UWM, kierowniczki Katedry Pediatrii Klinicznej, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztyn. Wykład jest zorganizowany z projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18 Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

 

Prof. Berthold Koletzko jest profesorem pediatrii na LMU - Ludwig-Maximilians-Universität Monachium, Niemcy i kieruje Oddziałem Medycyny metabolicznej i żywieniowej w Szpitalu Dziecięcym im. dr von Haunera, Univ. Monachijskiego Centrum Medycznego. Staż w zakresie pediatrii odbył w Uniwersytecie w Diseldorfie. W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Monachium.

Główne zainteresowania naukowe Profesora dotyczyły schorzeń metabolicznych, niedożywienia i prawidłowego żywienia dzieci. Był światowym pionierem badań nad syntezą i rolą biologiczną wielonienasyconych; kwasów tłuszczowych. Prace naukową kontynuował w  Klinice Żywienia Pediatrycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Toronto w Kanadzie w latach 1986-1988. Po powrocie do Niemiec kierował zespołem badającym metabolizm kwasów tłuszczowych w różnych okresach życia dziecka. W 1989 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, w 1992 roku został profesorem Uniwersytetu Ludwika Maksymilina w Monachium, który należy do 10 najlepszych uniwersytetów w Europie.

W dalszej swojej pracy profesor rozwijał pionierskie metody badawcze dotyczące metabolizmu kwasów tłuszczowych, kierował konsorcjum zajmującym się badaniami dotyczącymi programowania żywieniowego (suma otrzymanych grantów to ponad 20 milionów Euro). Profesor Koletzko jest autorem ponad 900 prac z zakresu żywienia, programowania żywieniowego, metabolizmu lipidów.

Liczba cytować 18 700, Ineks Hirscha 68, Impact Factor 2370. Jest autorem 210 rozdziałów do książek oraz 36 monografii.Profesor Koletzko był edytorem wielu czasopism o międzynarodowym zasięgu.

Od wielu lat profesor Koletzko wspiera młodych naukowców z Polski, współpracował z Instytutem-Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, prowadził wiele badań międzynarodowych z udziałem badaczy z Polski (Childhood Obesity Project, Early Nutrition). W 2019 roku uzyskał tytuł  Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profesor Koletzko jest świetnym wykładowcą, powadzi wykłady na konferencjach międzynarodowych oraz w ośrodkach akademickich w ramach zajęć dydaktycznych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o kontakt mailowy z:

Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
w kategorii