Wykład otwarty: 9 stycznia 2014

Czy dyskusje grupowe mogą doprowadzić do porozumienia?

Dr hab. Elżbieta Wesołowska, prof. UWM

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji WNS

transmisja online >>>

 
 

 

Streszczenie wykładu

W pierwszej części wykładu przedstawiony zostanie skrótowo teoretyczny model debaty deliberatywnej opisujący wymagania, które powinny być spełnione , aby dyskusja grupowa pomiędzy osobami o odmiennych światopoglądach doprowadziła do wypracowania wspólnego stanowiska w kontrowersyjnej kwestii. Następnie przywołane zostaną wyniki badań własnych pokazujące jak różnymi sposobami możliwe jest osiągnięcie porozumienia poprzez dyskusję grupową. Wykład zakończy sformułowanie zaleceń praktycznych jak organizować dyskusje grupowe, aby zwiększyć szanse wypracowania wspólnego stanowiska.

 

 

Dr hab. Elżbieta Wesołowska, prof. nadzw. UWM, stopień magistra psychologii (1994) i magistra kulturoznawstwa w specjalności kultura amerykańska (1994) uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Stopnie doktora (1999) i doktora habilitowanego (2010) nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obecne zainteresowania naukowe skupia na psychologii społecznej, psychologii politycznej i psychologii zdrowia. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów (min. Is Habermasian ideal feasible (2006), Social processes of antagonism and synergy (2007), Political conservatism, need for cognitive closure, conservatism and intergroup hostility (2010) oraz trzech książek: Adaptacja do zmian w okresie transformacji własnościowej. Psychologiczny punkt widzenia (2001); Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy (2003); Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia (2010). Jest redaktorem opracowania zbiorowego Psychologia na uniwersytecie i w praktyce (2013).

 

 

w kategorii