Wykład otwarty

Żywność jako źródło wybranych enzymów i regulatorów ich aktywności - to temat wykładu prof. Barbary Marii Baraniak z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

7 listopada /czwartek/ od godz. 12:00

transmisja online >>>

 

Jakie enzymów występują w mleku? Owoce i warzywa jako źródło enzymów z klasy oksydoreduktaz i hydrolaz. Jony metali jako kofaktory wybranych enzymów. Środki spożywcze dostarczające organizmowi wapnia, żelaza, magnezu i cynku. Charakterystyka wybranych enzymów cynko-zależnych. Tego wszystkie go w przystępnej formie będzie się można dowiedzieć na wykładzie otwartym prof. Barbary Marii Baraniak.

Wykład rozpocznie się 7 listopada o godz. 12 w auli Centrum  Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A.  

 

Prof. Barbara Maria Baraniak jest profesorem nauk rolniczych. Pracuje na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest autorką lub współautorką 130 publikacji naukowych i 156 komunikatów i referatów na konferencje naukowe. W badaniach koncentruje się głównie na charakterystyce białek roślinnych i biologicznie aktywnych składników żywności pochodzenia roślinnego oraz na procesach otrzymywania preparatów i hydrolizatów białkowo-witaminowych. Opracowała nowatorską metodę wykorzystania wysokocząsteczkowych polielektrolitów w procesie otrzymywania roślinnych preparatów białkowych.

 

 

w kategorii