Wydział Sztuki rozpoczyna rok akademicki i kulturalny

koncert Przystanek Sztuki, zespól Dynamit
Niech rządzi młodość, fantazja i radość! – zwrócił się do studentów Wydziału Sztuki dziekan prof. Benedykt Błoński. Studencki koncert połączył dwa wydarzenia – początek roku akademickiego na wydziale i roku kulturalnego na Uniwersytecie.

To była najbardziej nieszablonowa i artystyczna z wszystkich uniwersyteckich uroczystości inauguracyjnych. W auli teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych społeczność Wydziału Sztuki powitała oficjalnie nowy rok akademicki i jednocześnie otworzyła rok kulturalny. Zgromadzeni w auli goście uczestniczyli w pierwszym koncercie z cyklu „Przystanek Sztuka”, otwierającym kalendarium uniwersyteckich wydarzeń artystycznych. „Przystanek” ma pokazać potencjał twórczy studentów i wykładowców wydziału i mocno zaznaczyć obecność artystów ma kulturalnej mapie Olsztyna.

- Witam wszystkich na tej nietypowej uroczystości inaugurującej rok akademicki 2021/22. To swego rodzaju eksperyment, po raz pierwszy nie stoimy przed państwem w strojach akademickich, z łańcuchami. Eksperyment, który, powiem szczerze, bardzo mi się podoba. Cieszę się bardzo, że inaugurujemy rok akademicki na tym wyjątkowym wydziale. Cieszymy się, że państwo jesteście na Uniwersytecie, że mamy możliwość obcowania ze sztuką, która daje nam ten symboliczny „przystanek”, wytchnienie. Dziękuję państwu, że jesteście, że tworzycie – zwracał się do społeczności wydziału i gości rektor prof. Jerzy Przyborowski.

- 1 października, podczas Międzynarodowego Dnia Muzyki, wkroczyliśmy nie tylko w nowy rok akademicki, ale również nowy rok kulturalny. Zważywszy na specyfikę wydziału, inauguracja roku kulturalnego jest dla nas tak samo ważna jak akademickiego. Dokonania naszych artystów wykładowców są widoczne na arenie Olsztyna, ale i za granicą. W ten sposób wypełniamy misję Uniwersytetu, którego rolą jest wychowywanie także przez sztukę. Uniwersytet cały czas nam pokazuje, że jest otwarty na kulturę i sztukę – podkreślał dziekan prof. Benedykt Błoński.

W programie pierwszego koncertu „Przystanek Sztuka” znalazł się występ studenckiego zespołu „Dynamit”, zdobywcy nagrody publiczności „Imperfekt”. Konkurs „Imperfekt” wypączkował z innego cyklicznego przedsięwzięcia – Estrady Studenckiej, która w czerwcu miała swoją 56. edycję.

Druga laureatka nagrody, Aleksandra Lamparska, niestety, z przyczyn niezależnych nie mogła przybyć na uroczystość.

Jak zaznacza Adam Rębisz, odpowiedzialny za działania promocyjne wydziału, „Przystanek Sztuka” będzie imprezą cykliczną, prezentowaną co miesiąc w staromiejskiej galerii Sowa przez cały rok akademicki 2021/22. Przed olsztyńską publicznością zaprezentują się najciekawsze młode talenty wydziału. Wybór miejsca nie jest przypadkowy.

- Chcemy pokazać się jak najszerszej publiczności. Koncerty i wystawy będą otwarte i każdy będzie mógł przyjść – podkreśla Adam Rębisz.

Koncertowi towarzyszyła również wystawa prac studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.

W uroczystym powitaniu nowego roku akademickiego na Wydziale Sztuki uczestniczyło w niemal pełnym składzie Kolegium Rektorskie, studenci i pracownicy wydziału, dziekani innych wydziałów, przedstawiciele władz miasta, reprezentanci współpracujących z wydziałem placówek kulturalnych miasta.

Na I roku naukę rozpocznie tu łącznie  ponad 50 studentów na obu kierunkach. Strukturę Wydziału Sztuki tworzą Instytut Muzyki z 50-letnią historią istnienia i liczący sobie 30 lat Instytut Sztuk Pięknych. Od 2019 r. na wydziale funkcjonuje również Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, zrzeszający uniwersyteckie galerie sztuki, Uniwersytecki Teatr Muzyczny i studio nagrań.

Wydział stara się o uruchomienie od roku akademickiego 2022/23 kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

mah
fot. archiwum Wydziału Sztuki

w kategorii