Wydział Sztuki z nagrodami

nagrodzona dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz
W ostatnim czasie pracownicy i studenci z Wydziału Sztuki odnosili sukcesy w różnych dziedzinach twórczości artystycznej, zdobywając prestiżowe nagrody.

Dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych, zdobyła III miejsce w konkursie organizowanym podczas IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie za cykl prac „Pewne wątpliwości – Ale po co”, „Pewne wątpliwości – Może”, „Pewne wątpliwości – Chyba”. Uzasadnienie jury: „III Nagroda to zestaw rysunków bazujących na tradycji sztuki konceptualnej, gdzie świadomie wykorzystano minimalistyczną formę oraz znaki. Perfekcyjny warsztat rysownika oddają srebrzyste płaszczyzny wypełnione zróżnicowanymi formami w kształcie literniczych znaków”. Założeniem konkursu jest prezentacja nowych zjawisk, problemów i tendencji w sztuce współczesnej. W tym roku zgłosiło swoje prace 122 artystów.

Dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz, adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych, otrzymała odznakę honorową Za Zasługi dla Kultury Polskiej przyznaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W imieniu ministra odznakę wręczył Sławomir Sadowski, wicewojewoda warmińsko-mazurski na uroczystym spotkaniu 7 czerwca w sali sesyjnej olsztyńskiego Ratusza.

Żaneta Kucharska, studentka II roku studiów magisterskich Instytutu Muzyki została laureatką III nagrody na Konfrontacjach Młodych Chórmistrzów podczas Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów, które odbyły się w dniach 5-7 czerwca w Lublinie. Dziesięciu najlepszych studentów z całej Polski wykonało utwory z chórem akademickim. Żaneta Kucharska oprócz III miejsca zdobyła nagrodę specjalną Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - według chórzystów była najlepszą dyrygentką. Opiekę naukową nad studentką sprawuje prof. Benedykt Błoński, dziekan Wydziału Sztuki.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

gks

fot. Olsztyn24

na zdj. dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz

w kategorii