Wydział Nauk Ekonomicznych z nowymi uprawnieniami

Wydział Nauk Ekonomicznych od 22 czerwca ma pełne prawa akademickie. Decyzję o przyznaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

Wydział Nauk Ekonomicznych wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów złożył w połowie września ub. roku.

- Dzięki pozytywnej decyzji będziemy mogli prowadzić studia doktoranckie. Zaplanowałem już zebranie w tej sprawie. Wniosek złożymy na posiedzeniu Senatu UWM – mówi dr hab. Janusz Heller, prof. UWM, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. – Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia lepiej nas pozycjonują w hierarchii wydziałów nauk ekonomicznych w Polsce. Zyskamy wyższą pozycję w rankingu, jeśli chodzi o wyniki parametryzacji, a także otrzymamy większe fundusze na badania statutowe – dodaje dziekan J. Heller.

Procedura przyznania nowych uprawnień trwała stosunkowo długo. Oceniano dorobek naukowy wydziału, kontakty międzynarodowe, skuteczność w zakresie doktoryzowania, a także formalny stan kadry naukowej.

- Teraz chcemy ubiegać się o uprawnienia do doktoryzowania w drugiej dyscyplinie – naukach o zarządzaniu. Są to plany na najbliżej 2-3 lata - informuje dziekan J. Heller.

Początki Wydziału sięgają 1994 roku, kiedy to został uruchomiony międzywydziałowy kierunek studiów zarządzanie i marketing. Powstanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski spowodowało zmianę nazwę wydziału i jego przekształcenia. 1 stycznia 2004 roku wydział przyjął obecną nazwę Wydział Nauk Ekonomicznych, a 1 października tegoż roku uruchomiono drugi kierunek - ekonomię. W 2006 roku wydział uzyskał prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia. Kształcenie na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbywa się obecnie na kierunkach: ekonomia, zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

syla

 

w kategorii