Wydział Humanistyczny z kategorią A

budynek Centrum Nauk Humanistycznych
Decyzją Komisji Ewaluacyjnej MNiSW ogłoszonej 10 maja Wydział Humanistyczny UWM otrzymał kategorię naukową A. Znalazł się tym samym w gronie najlepszych polskich ośrodków humanistyki.

Ostatnia ocena parametryczna przyniosła Wydziałowi Humanistycznemu kategorię naukową. B. Władze wydziału skorzystały z możliwości odwołania się i wystąpiły do KEJN o ponowną ocenę naukową.

- Złożyliśmy odwołanie od decyzji Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych i ministerstwa nie z powodu nieścisłości, jakie miałaby ona zawierać, lecz z kilku innych powodów, mi.n. niezaliczenia kilku publikacji pracowników naszego wydziału do jego dorobku jako, według ekspertów, nienaukowych oraz niezaliczenia do dorobku kilkunastu monografii zbiorowych. Naszym zdaniem eksperci ocenili także zbyt nisko podane przez nas w ankiecie 10 największych osiągnięć wydziału. Te przyczyny spowodowały, że w ogólnej ocenie wydziałowi zabrakło ok. 1,25 pkt do uzyskania kategorii A. Byliśmy przekonani, że nasze osiągnięcia naukowe zasługują na nieco większe uznanie – wyjaśnia prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, prodziekan ds. nauki.

 - Komisja przeanalizowała wszystkie punkty naszego odwołania, uznając, nasze zastrzeżenia co do uzyskanej oceny i przyznała nam kategorię naukową A – dodaje prof. M. Jagłowski.

Nowa ocena obowiązuje od początku bieżącego roku. Wymierna korzyść dla wydziału z uzyskania kategorii A to m.in. możliwość przyznania mu przez MNiSW wyższej kwoty dotacji. Podniesienie wysokości dotacji na badania naukowe poszerzy możliwości pracowników wydziału np. publikowania w prestiżowych, obcojęzycznych wydawnictwach i czasopismach (kosztowne tłumaczenia) oraz np. organizowania konferencji.

- Cieszymy się z uzyskania wyższej kategorii naukowej, bo ten wynik wskazuje, że prowadzona przez nas od lat praca osiągnęła poziom porównywalny z poziomem najlepszych ośrodków uniwersyteckiej humanistyki w Polsce, nie licząc naprawdę elitarnej kategorii A+ – nie ukrywa radości prof. M. Jagłowski.

opr. mah

w kategorii