Wydział Humanistyczny, czyli o sile płynącej z różnorodności

Tegoroczne już XI Dni Humana (24-26 kwietnia) stanowią kolejny dowód na to, że Wydział Humanistyczny to przestrzeń wielowymiarowa, kolorowa, radosna i różnorodna.

Na Wydziale realizowanych jest aż 13 kierunków studiów, wśród których można znaleźć zarówno te klasyczne, do których należą filologia polska, historia czy filozofia, jak i te nowoczesne, interdyscyplinarne, wychodzące poza obszar nauk humanistycznych: analiza i kreowanie trendów, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, logopedia, czy wreszcie uruchamiana właśnie lingwistyka w biznesie. Wszystkie współtworzą bowiem Wydział Humanistyczny jako miejsce, które swoją siłę czerpie właśnie z różnorodności.

XI Dni Humana stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowania tego, co najlepsze na Wydziale Humanistycznym. W ich zorganizowanie włączyli się zarówno pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych, jak i studenci różnych kierunków. Efektem wspólnych działań był bogaty program, w którym nauka łączyła się z zabawą, zaś dowcip z refleksją, a to wszystko pod jednym hasłem: „Nie tylko dla humanistów”.

Już podczas uroczystej inauguracji stało się jasne, jakie priorytety wyznacza sobie Wydział Humanistyczny. Bez wątpienia należy do nich inwestowanie w studentów, którzy są aktywni, przedsiębiorczy, realizują swoje pasje i mają osiągnięcia w różnych dziedzinach. Takimi cechami odznaczają się uczestnicy wydziałowego konkursu dla humanistów z pasją SUPERHUMAN, którego finał zainaugurował tegoroczne Dni Humana. Zwycięzcą konkursu został Mateusz Mirczyński, student II roku filozofii, współtwórca Teatru Kloszart. W trzech edycjach konkursu wyróżniono dotąd już 60 osób, które reprezentowały wszystkie jednostki organizacyjne wydziału. O tym, że w szeregach olsztyńskich humanistów nie brakuje np. ludzi utalentowanych artystycznie, mogli przekonać się wszyscy ci, którzy obejrzeli występy kabaretowe przygotowane przez studentów filologii angielskiej oraz koncerty w wykonaniu studentów rusycystyki czy pracowników anglistyki.

W programie tegorocznych Dni Humana znalazły się zarówno propozycje popularyzujące wiedzę, jak i te, które służyły zabawie i integracji społeczności akademickiej. Nie zabrakło inspirujących prelekcji i ciekawych zajęć warsztatowych. Można było dowiedzieć się, w jaki sposób w polskim dyskursie politycznym realizowane są manipulacja i perswazja, co cechuje dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, jak w latach osiemdziesiątych XX wieku próbowano na nowo kształtować stosunki polsko-niemieckie, czy jak na podstawie wyglądu słynnych jaj Faberge można prześledzić fragment historii Rosji. Osoby zainteresowane różnymi sposobami komunikacji miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jak komunikują się kobiety i mężczyźni, kim jest dziennikarz śledczy oraz dowiedzieć się, jak działają social media w Bhutanie. Miłośnicy języków obcych mogli z kolei uczestniczyć w licznych zajęciach warsztatowych, podczas których doskonalili znajomość języka angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego i poszerzali swoją wiedzę z zakresu kulturoznawstwa. Osoby interesujące się historią miały szansę odbyć podróż w czasie w towarzystwie Barbary Radziwiłłówny i dowiedzieć się, dlaczego określano ją mianem królowej niechcianej, wysłuchać wykładu o współczesnym ruchu rycerskim czy też przenieść się do rozpalonego PRL, by zrozumieć, jak w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat zmienił się stosunek Polaków do palenia tytoniu. Wszyscy, którzy chcieli poznać tajniki dobrej dykcji i sztuki wystąpień publicznych, mogli wziąć udział w warsztatach logopedii artystycznej oraz w prelekcji pt. „Jak mówić, żeby nas słuchano”.

XI Dni Humana były także okazją do spotkań z ciekawymi postaciami spoza UWM. Gośćmi Wydziału Humanistycznego byli m.in. prof. dr hab. Tomasz Jasiński (UAM Poznań), Jerzy Czech (tłumacz literatury rosyjskiej), Agnieszka Domagała (tłumaczka Biblii na język chakaski i autorka książki o Syberii), Krzysztof Beśka (pisarz) oraz Jadwiga Bryczkowska (pisarka). Z kolei Schola Cantores Varmiensis prowadzona przez Johanna Wolfganga Niklausa zaprezentowała koncert „Chorał gregoriański oraz bizantyjski”.

Podczas XI Dni Humana nie zabrakło także propozycji dla tych, którzy przygotowują się do startu na rynku pracy. Swoją ofertę zaprezentowały m.in. firma Transcom CRM oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie. Uczestnicy tych spotkań mogli dowiedzieć się, jakie warunki musi spełniać kandydat do pracy w służbie granicznej oraz jak napisać dobre CV, czy jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

W wielu zajęciach organizowanych podczas tej edycji Dni Humana uczestniczyła także młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Humanistycznym i biorących udział w cieszącym się olbrzymią popularnością projekcie edukacyjnym „Czwartki z humanistyką”, którego trzecia edycja powoli dobiega końca, a który będzie kontynuowany po wakacjach.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej uczcił fakt, że od 15 lat realizowane jest kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ten jubileusz sprawił, że na wydziale pojawili się dziennikarze zaprzyjaźnionych z IDZiKS mediów lokalnych, którzy opowiedzieli o swojej pracy i spotkali się ze studentami dopiero wkraczającymi na dziennikarską ścieżkę.

Nie mogło zabraknąć też stałych punktów programu, jak bitwa freestyle’owa, bój kierunków, w którym zwyciężyli studenci filologii rosyjskiej, prezentacje licznych kół naukowych czy tradycyjne ognisko na Przystani Kortowskiej, które było zwieńczeniem trzydniowego święta olsztyńskiej humanistyki.

XI Dni Humana były kolejną okazją do pokazania, że olsztyńska humanistyka jest w dobrej kondycji, a swoją siłę czerpała i czerpie z ludzi, którzy przez 48 lat historii wydziału budowali jego markę i którzy teraz na co dzień go tworzą. Ich kreatywność, zaangażowanie, otwartość i ciekawość świata sprawiają, że Wydział Humanistyczny w coraz większym stopniu staje się ośrodkiem otwartym, dostrzegającym potencjał, który tkwi we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, oraz aspirującym do bycia miejscem, w którym w świadomości społecznej bije humanistyczne serce Olsztyna i regionu.

dr Magdalena Makowska
Katedra Filologii Germańskiej 

w kategorii