Współpraca pomimo pandemii

ustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Witalij Jarmolenko, Olga Iwaszeczko, Bernadeta Hordejuk i Teresa Astramowicz-Leyk
Współpraca naukowców ukraińskich i olsztyńskich rozwija się pomimo pandemii COVID-19. Jej przedmiotem są tematy ważne dla obu krajów.

Zachowując reżim sanitarny, w Instytucie Nauk Politycznych UWM przebywa obecnie na stażach naukowych dwoje młodych badaczy z Ukrainy. Są to docent Olga Iwaszeczko z Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska  i mgr Witalij Jarmolenko z Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska. Ostróg leży w obwodzie rówieńskim, który jest regionem partnerskim województwa warmińsko-mazurskiego.

Doc. Olga Iwaszeczko jest zwyciężczynią konkursu im. Iwana Wyhowskiego. W nagrodę zdobyła staż i bada kwestię ukraińskich emigrantów ekonomicznych pracujących w Polsce.

Mgr Witalij Jarmolenko przebywa na stażu z programu PROM i analizuje zagadnienia bezpieczeństwa związane z zagrożeniem hybrydowym ze strony Rosji.

Stażyści nie tylko prowadzą badania, ale także uczestniczyli w zdalnej sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i spotkali się z Bernadetą Hordejuk - przewodniczącą sejmiku.

Opiekunką stażystów jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM z INP, koordynatorka współpracy UWM z Politechniką Lwowska i Akademią Ostrogską. Współpraca INP z Politechniką Lwowską trwa od 2015 roku, a z Akademią Ostrogską została nawiązana w 2019 r. Delegacja radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przebywała wówczas z wizytą w obwodzie rówieńskim. Efektem tej wizyty było m.in. zgłoszenie dwóch doktorantów na staże w ramach PROM.

Na zdjęciu od prawej: Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Witalij Jarmolenko, Olga Iwaszeczko, Bernadeta Hordejuk i Teresa Astramowicz-Leyk.

opr. lek