Współpraca coraz szersza

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytetem im Aldo Moro, umowa o wspólpracy
W Kortowie gościliśmy delegację z Uniwersytetu im. Aldo Moro w Bari we Włoszech. Celem wizyty było rozszerzenie współpracy między obiema uczelniami.

Podpisanie aneksu do umowy o współpracy między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Uniwersytetem im. Aldo Moro w Bari odbyło się 7 września. Wzięli w nim udział prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki oraz ze strony włoskiej: prof. Angelo Vacca, prorektor Uniwersytetu w Bari, prof. Giuseppe Piccinni z Wydziału Nauk Medycznych i prof. Francesco Losurdo z Wydziału Politologii.

Podpisanie aneksu do umowy o współpracy z Uniwersytetem w Bari jest powrotem do współpracy naukowo-dydaktycznej z lat 2003-2008, która dotyczyła m.in. Wydziału Prawa i Administracji.

- Uniwersytet w Bari bardzo nam wówczas pomógł w rozwoju Wydziału Prawa i Administracji. Kilka osób z tego wydziału zrealizowało we Włoszech doktoraty. Część z nich obecnie jest już profesorami. Dzięki tak dynamicznemu rozwojowi wydział uzyskał pełne prawa akademickie – wyjaśnia prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Aneks do umowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Uniwersytetem w Bari mówi o rozszerzeniu współpracy na nauki ekonomiczne i nauki medyczne.

- Współpraca w dziedzinie nauk ekonomicznych jest już widoczna. Wspólnie będziemy aplikować o grant europejski z programu Horyzont 2020 – dodaje prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Podczas wizyty w Polsce prof. Ivano Dileo oraz prof. Francesco Losurdo wzięli także udział w konferencji naukowej „Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji” zorganizowanej przez Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM.

- Bardzo się cieszę z tej współpracy, a w szczególności z tego, że rozszerzamy ją o Wydział Nauk Medycznych. Nasze uczelnie są podobne i kształcą w wielu kierunkach, dlatego warto wymieniać się doświadczeniami - mówi prof. Angelo Vacca, prorektor Uniwersytetu im. Aldo Moro w Bari.

W dokumencie znalazł się również zapis dotyczący wymiany studenckiej, wyjazdów studentów na staże zagraniczne, organizowania wspólnych studiów magisterskich, a także wykładów prowadzonych przez profesorów wizytujących.

Po podpisaniu umowy goście odwiedzili Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Prawa i Administracji, a także Wydział Nauk Medycznych.

- Umowa z Uniwersytetem w Bari jest świetnym przykładem dynamicznego umiędzynaradawiania się Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – podkreśla prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari to państwowa szkoła wyższa założona w 1925 roku we włoskim mieście Bari. Uczelnia ma charakter interdyscyplinarny. Obecnie Uniwersytet w Bari kształci ok. 50 tys. studentów na 24 wydziałach.  

syla