"Współczesne wyzwania prawa cywilnego i karnego". Konferencja na Wydziale Prawa i Administracji

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona prawu cywilnemu i karnemu odbędzie się 5 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

Miejsce obrad: Centrum Konferencyjne UWM.

Organizatorzy: Koło Nauk Penalnych "Nemezis", Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej, Koło Naukowe Postępowania Cywilnego Contra.