Wojskoznawstwo ze wsparciem Wojskowej Komendy Uzupełnień

Promocja kierunku wojskoznawstwo, praktyki zawodowe dla studentów oraz wspólne działania popularyzatorskie. Takie ustalenia obejmuje porozumienie podpisane pomiędzy władzami Wydziału Humanistycznego oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Olsztynie.

Kierunek wojskoznawstwo figuruje w ofercie kształcenia Wydziału Humanistycznego UWM od 2 lat. Absolwenci z dyplomem licencjackim są przygotowywani do pełnienia służby wojskowej od stopnia szeregowego do służby w korpusie oficerskim. Kierunek otrzymał także wsparcie ze strony wojska. Dokumenty o współpracy podpisali 6 listopada  prof. Andrzej Szmyt, dziekan Wydziału Humanistycznego a ppłk. mgr. inż. Mariusz Sztorc, pełniącym funkcję Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Olsztynie (na zdj. z prawej).

Współpraca będzie obejmować wzajemne działania promocyjne – m.in. umieszczanie w punktach informacyjnych i stronie internetowej wydziału ofert pracy w siłach zbrojnych oraz o ochotniczych formach służby wojskowej, prowadzenie przez wykładowców wojskowych zajęć ze studentami wojskoznawstwa nt. systemu obrony państwa oraz zadań terenowych organów administracji wojskowej. Na stronie internetowej WH ukaże się link do strony WKU natomiast Woskowa Komisja Uzupełnień będzie promować na swojej stronie kierunek wojskoznawstwo.

- Dla nas podpisanie tego dokumentu jest ważne, ponieważ w Olsztynie w budynkach przy ul. Warszawskiej znajdzie siedzibę brygada obrony terytorialnej Wojsk Obrony Terytorialnej. Nasi absolwenci będą mogli stać się żołnierzami zawodowymi. Po zdobyciu u nas licencjatu mogą odbyć w wojsku kurs oficerski. Natomiast dla studentów to okazja do wspaniałej przygody z wojskiem i podreperowania budżetu. Będą mogli raz w miesiącu uczestniczyć w weekendowym szkoleniu i otrzymają za to ekwiwalent pieniężny – podkreśla dr hab. Wiesław Łach, wykładowca na kierunku wojskoznawstwo, uczestniczący w podpisaniu umowy.

mah

w kategorii