Prof. Wojciech Stefan Maksymowicz – wiceministrem nauki

prof. Maksymowicz
Prof. Wojciech Stefan Maksymowicz - kierownik Katedry Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim UWM został 26 lipca powołany przez Mateusza Morawieckiego premiera RP na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Prof. W. Maksymowicz będzie nadzorować w resorcie nauki Departament Innowacji i Rozwoju oraz Departament Współpracy Międzynarodowej - informuje Katarzyna Zawada, rzecznik prasowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Wojciech Maksymowicz urodził się w 1955 r. we Włocławku, ale jego młodość była związana z Olsztynem. Jest absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Na tej uczelni obronił doktorat i habilitację z zakresu nauk medycznych. W 2006 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Działał w lekarskiej „Solidarności”. W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie był starszym asystentem w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej. Zasiadał też w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Od 31 października 1997 do 26 marca 1999 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Następnie do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W październiku tegoż roku objął obowiązki dziekana powstającego wówczas na UWM Wydziału Nauk Medycznych. W marcu 2016 wybrany na prorektora UWM ds. uczelni medycznej. Z funkcji tej zrezygnował w czerwcu 2019 r.

W sierpniu 2018 r. został doradcą Jarosława Gowina - wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, którym pozostawał do 26 lipca 2019, kiedy to Prezes Rady Ministrów powołał go na wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Jego zespół prowadził badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w terapii chorób neurodegeneracyjnych, m.in. stwardnienia zanikowego bocznego i stwardnienia rozsianego. W przypadku tej pierwszej choroby sukcesem było uzyskanie poprawy u 7 z 11 pacjentów. Ponadto wraz z profesorem Isao Moritą przeprowadził pionierskie w Europie operacje wszczepienia 16 pacjentom w stanie minimalnej świadomości stymulatorów, dzięki którym u trójki z nich udało się przywrócić świadomość. Współzałożyciel uniwersyteckiej kliniki „Budzik” dla dorosłych specjalizującej się w wybudzaniu pacjentów ze śpiączki.

lek