Prof. Wojciech Maksymowicz w Radzie Narodowego Kongresu Nauki

UWM, prof. Maksymowicz, Rada Narodowego Kongresu Nauki
Pięćdziesięciu dwóch uczonych powołał minister nauki Jarosław Gowin do Rady Narodowego Kongresu Nauki. W tym gronie jest też prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor UWM.

W środę 21 września wicepremier Jarosław Gowin powołał członków Rady Narodowego Kongresu Nauki złożonej z najbardziej zasłużonych i utytułowanych profesorów. Przewodniczącym rady został prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Zaproszenie do grona debatującego nad przyszłością polskiej nauki przyjęli m.in. prof. Jerzy Duszyński - prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber - były prezes PAN, czy też prof. Michał Królikowski. Minister Gowin podkreślił, że zależało mu na tym, aby rada składała się zarówno z doświadczonych, znanych w świecie polskich naukowców, jak i młodych profesorów.

Podstawowe zadanie Rady Narodowego Kongresu Nauki to wypracowanie propozycji zmian w polskim szkolnictwie wyższym. Nad założeniami nowej ustawy gruntownie reformującej szkolnictwo wyższe pracują trzy niezależne grupy eksperckie wyłonione w konkursie otwartym. Jej ostateczny kształt zostanie zaprezentowany we wrześniu 2017 roku w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki.

– W tym całym skomplikowanym przedsięwzięciu, jakim jest modernizacja polskiej nauki i polskich uczelni, rada Narodowego Kongresu Nauki będzie najważniejszym gremium opiniotwórczym – zadeklarował wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nominacji.

Rada będzie organizować co miesiąc konferencje programowe, które będą dotykać podstawowych problemów życia akademickiego. Spotkania będą się odbywać w różnych miastach Polski. Potrwają od października do lipca 2017 roku. W czasie trzech najbliższych konferencji (kolejno w Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu) naukowcy będą dyskutować o problematyce umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, o rozwoju humanistyki i nauk społecznych oraz o problematyce współpracy z sektorem biznesu.

opr. lek

 

w kategorii