Włożyli fartuchy – rozpoczną praktykę

studenci medycyny
Pięćdziesięcioro czworo studentów III roku medycyny wzięło udział w ceremonii Białego Fartucha. Symbolizuje to nowy etap w ich nauce – zamienią teorię na praktykę.

Uroczystość odbyła się 6 maja w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym. Wzięło w niej udział 43 studentów z kierunku lekarskiego w języku polskim i 11 studentów z kierunku lekarskiego w języku angielskim. Ceremonię rozpoczął prof. Andrzej Rynkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM.

- To bardzo wzruszająca i miła uroczystość. Fartuch lekarski symbolizuje rozpoczęcie nowego etapu w waszej karierze studenckiej, ale to także krok do kariery lekarskiej. Określa pewną granicę między teorią a rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu. Przed wami jeszcze wybór specjalności, chociaż nie jest to łatwe, bo każdy z działów medycyny jest fascynujący. Biały fartuch wam to umożliwi – mówił dziekan.

Głos zabrał także prof. Wojciech Maksymowicz, pierwszy dziekan Wydziału Nauk Medycznych, a obecnie prorektor ds. uczelni medycznej.

- Bardzo się cieszę, że ceremonia Białego Fartucha przyjęła się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ceremonia, która wyznacza granicę rozpoczęcia zajęć klinicznych, chociaż połowa kształcenia lekarza przypada i tak na czas po skończeniu studiów – mówił prof. Wojciech Maksymowicz. – Czekają nas też pewne zmiany. Rozpoczęliście studia na Wydziale Nauk Medycznych, a – wszystko na to wskazuje – skończycie je na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum. Życzę wam wytrwałości i powodzenia – dodał prorektor.

Tradycyjnie po nałożeniu fartuchów studenci podziękowali swoim opiekunom. W tym roku ze względu na złą pogodę zamiast konwalii wręczyli im goździki. W trakcie uroczystości najlepsi studenci otrzymali także Konwalie Dziekańskie. Na kierunku lekarskim w języku polskim wyróżniono: Katarzynę Izak, Agnieszkę Barańską oraz Kingę Przytułę. Konwalie Dziekańskie na kierunku lekarskim w języku angielskim otrzymali: Alexander Okraska, Filip Siennicki-Lantz i Dominik Masomi Ghaleh.

- Za nami 3 lata naprawdę trudnych studiów. Nie poddaliśmy się. Przed nami kolejne 3 lata. Myślę, że nikt z nas już się nie waha i uznaje wybór studiów za słuszny. Mam nadzieję, że za te 3 lata spotkamy się w tym samym gronie. Zawiązaliśmy tu wiele przyjaźni. Chcę podziękować naszym rodzinom i bliskim za okazane wsparcie. Zawsze wiemy, że możemy na was liczyć. Podziękowania należą się także wspaniałej kadrze naukowej za trud, jaki wkładacie w przekazywanie nam wiedzy. Dziękujemy za wszystkie cenne wskazówki i rady – w imieniu studentów podziękowała Carmen Laktineh.

Ceremonie Białego Fartucha odbywają się w większości amerykańskich oraz na wielu europejskich uniwersytetach medycznych. Uroczystość jest popularna zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. Idea, która jej przyświeca, polega na propagowaniu wartości humanistycznych w medycynie. Sam zaś akt założenia białego fartucha ma symbolizować przejście studentów nauk medycznych od zajęć teoretycznych do zajęć klinicznych. Pierwsza ceremonia odbyła się w 1989 roku na University of Chicago Pritzker School of Medicine. W Polsce zapoczątkowana na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 29 kwietnia 2011 roku.

syla

w kategorii