Wizerunek jako kategoria teorii komunikacji. Konferencja na Wydziale Humanistycznym

Centrum Badań Europy Wschodniej UWM zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą wizerunkowi jako kategorii teorii komunikacji.

Konferencja „Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu” odbędzie się w dniach 26-28 czerwca na Wydziale Humanistycznym.

Współorganizatorzy konferencji: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, Johannes Guttenberg Universitat Mainz, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft.