W Wilnie o nauce i współpracy

„Cyclitols – biologically important compounds” – to tytuł wykładu, który podczas konferencji naukowej „The vital natur sign 2017” (Istotny znak natury) wygłosił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Konferencja odbyła się w Wilnie w dniach 19-20 października. Jej organizatorem była Litewska Akademia Nauk (na zdj. - siedziba LAN). Prof. Ryszard Górecki uczestniczył w niej nie tylko jako rektor UWM, lecz również jako uczony. Prof. R. Górecki jest bowiem jednym z realizatorów projektu Plantarum - czyli „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne, jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diet”. Projekt Plantarum finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu Biostrateg II, a jego całkowity koszt wynosi 16,3 mln zł. Koordynatorem Plantarum jest prof. dr hab. Bogusław Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK w Toruniu.

Podczas konferencji prof. R. Górecki pełnił też funkcję przewodniczącego panelu IV konferencji. Cyklitole, o których mówił, jako cykliczne alkohole, są składnikami rozpuszczalnymi węglowodanów obecnymi w tkankach roślinnych. Odgrywają ważną rolę w różnych procesach biologicznych, jak membrana biogenezy, transdukcja sygnału i odporność na stres. Występują m.in. w roślinach strączkowych: w soi, koniczynie, lucernie. Od niedawna interesuje się nimi także farmaceutyka, gdyż wykazują działanie antycukrzycowe i przeciwnowotworowe.

- Konferencja w Wilnie była dla mnie nie tylko wydarzeniem naukowym. Rozmawiałem tam o interesujących aspektach współpracy z prof. Valdemarasem Razumasem, prezesem Litewskiej Akademii Nauk. Wiążę z tymi rozmowami wielkie nadzieje, które korzystnie wesprą nasze działania w kwestii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - powiedział rektor, prof. R. Górecki.

lek

lek

w kategorii