Wielkie święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Święto UWM
Rektorzy największych polskich uczelni, reprezentanci partnerskich ośrodków naukowych z zagranicy, parlamentarzyści i przedstawiciele świata nauki uczestniczyli w jubileuszowym 20. Święcie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

UWM nigdy dotychczas nie gościł tylu tak znamienitych gości. Tegoroczne Święto Uniwersytetu obchodzone 1 czerwca miało szczególnie uroczystą oprawę, stanowiło bowiem kulminację obchodów 20-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli rektorzy, prorektorzy oraz dziekani największych polskich uczelni, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, miasta i województwa. Obecni byli m.in. były premier prof. Jerzy Buzek, który podpisał historyczną ustawę powołującą Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prof. Jerzy Zdrada, wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka; prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich; prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Szmit, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentanci wielu gremiów naukowych, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych i świata biznesu.

Obecne były także delegacje zaprzyjaźnionych uczelni z Włoch, Hiszpanii oraz Niemiec.

Prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, witając gości, przypomniał pierwsze lata funkcjonowania uczelni.

- W pierwszym etapie dwudziestoletniej historii kampus kortowski uchodził za największy plac budowy Olsztyna oraz Warmii i Mazur. Zbudowano: Uniwersytecką Bibliotekę, Collegium Biologiae, Centrum Nauk Humanistycznych, Centrum Konferencyjne, laboratoria Biotechnologii Środowiska, Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, Regionalne Centrum Informatyczne, nowe obiekty Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Nauki o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej. Od podstaw powstała Pływalnia Uniwersytecka - mówił.

Uniwersytet inwestował nie tylko w infrastrukturę, ale kładł nacisk na rozwój nauki i dydaktyki. W ciągu 20 lat istnienia UWM 252 naukowców otrzymało tytuły profesorskie, 720 osób uzyskało stopnie doktora habilitowanego, obroniono 2254 doktoraty, uzyskano ponad 300 patentów krajowych i zagranicznych.

Dziś UWM to 17 wydziałów, z których 7 ma kat. naukową A, a 9 - kat. B oraz zamiejscowa filia w Ełku. Uniwersytet może nadawać stopień doktora habilitowanego w 15 dyscyplinach, a doktora w 20. Naukowcy realizują 157 projektów krajowych i 14 projektów międzynarodowych oraz 2 projekty strukturalne. Nakłady finansowe na badania wynoszą ponad 50 mln zł rocznie. Spośród  3160 pracowników uczelni 1837 osób to nauczyciele akademiccy, a grupa profesorów i doktorów habilitowanych liczy ponad 636 osób.

- Z całego serca dziękuję wszystkim za 20 lat wspólnego tworzenia naszej uczelni. Dzięki państwu ten wielki organizm, którym jest Uniwersytet, funkcjonuje sprawnie i skutecznie. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nasza uczelnia dla wielu tysięcy osób, pracowników i studentów otworzyła szansę na realizację ich planów życiowych - zakończył rektor prof. R. Górecki.

Jednym z najważniejszych momentów jubileuszowej uroczystości było nadanie doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Buszewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znakomitemu uczonemu, przedstawicielowi najwybitniejszych polskich chemików o światowym uznaniu w dziedzinie chemii analitycznej i fizycznej, twórcy toruńskiej szkoły analitycznej – ośrodka naukowego o światowej renomie.

Z wnioskiem o uhonorowanie pof. B. Buszewskiego tą najwyższą godnością akademicką wystąpiły władze Wydziału Nauki o Żywności UWM w uznaniu zasług profesora w rozwój nauki polskiej, w podziękowaniu za wspieranie rozwoju wydziału i naszej uczelni; jako wyraz wdzięczności za wieloletnią naukową współpracę.

- Zaszczytem dla naszego Uniwersytetu jest przyznanie tytułu doktora honoris causa tak znakomitemu uczonemu - podkreślał rektor prof. R. Górecki.

Władze uczelni wręczyły także medale Benemerenti Universitati Nostrave.

- Odznaczenie to otrzymują ksiądz prałat kanonik Andrzej Lesiński, proboszcz katedry św. Jakuba, za wieloletnie wspieranie Uniwersytetu, za wielkie zaangażowanie w przygotowanie uroczystych wydarzeń akademickich oraz za działania budujące partnerską współpracę z miastem partnerskim Offenburg a zwłaszcza z Fundacją Marii i Georga Dietrichów oraz księdzu kanonikowi Mirosławowi Huleckiemu, proboszczowi akademickiego kościoła św. Franciszka z Asyżu za wieloletnią misję prowadzenia duszpasterstwa akademickiego oraz za ogromne zaangażowanie w budowę i funkcjonowanie kościoła akademickiego - czytał uzasadnienie prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów.

Specjalne pamiątkowe statuetki z symbolem drzewa - motywu widniejącego w godle Uniwersytetu, otrzymały osoby szczególnie zasłużone w powstanie i rozwój naszej uczelni: m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Jerzy Zdrada, dr Kazimierz Janiak, prof. Stefan Jurga, dr Olaf Gajl, Mirosław Koźlakiewicz, Sebastian Skuza, prof. Jan Szmidt, prof. Wiesław Banyś, prof. Marek Ratajczak, prof. Leszek Pączek, prof. Winfried Lieber, Andrzej Ryński, Cezary Stypułkowski, dr Gustaw Marek Brzezin, dr Piotr Grzymowicz, dr Zbigniew Korejwo, dr Kazimierz Kujawa, Wiesław Pancer, prof. Marek Niezgódka, Andrzej Grabowski, Sławomir Lenarcik, Władysław Płoski.

Specjalne adresy gratulacyjne otrzymali członkowie pierwszej Rady Uczelni.

Jubileuszowe Święto UWM miało jeszcze jeden szczególnie uroczysty moment. Po raz pierwszy społeczności akademickiej naszej uczelni został zaprezentowany nowy sztandar. Z rąk fundatorów Andrzeja Grabowskiego, Sławomira Lenarcika i Władysława Płoskiego odebrał go rektor prof. Górecki. Kolegium rektorskie wystąpiło też po raz pierwszy w nowych insygniach - ogniwa łańcuchów stylizowane są na kształt drzewa; motyw ten występuje też na sztandarze oraz w godle Uniwersytetu.

Uroczystość akademicka w Centrum Konferencyjnym zakończyła tego dnia część oficjalną Święta UWM. Od godz. 12.00 Uniwersytet zaprosił mieszkańców Olsztyna na wielki rodzinny piknik naukowy do Parku Centralnego.

mah