Wi(e)dzieć więcej

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM zaprasza na konferencję „Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu”.

Ogólnopolska konferencja organizowana przez Instytut Polonistyki i Logopedii oraz Katedrę Filologii Angielskiej jest trzecim podsumowującym spotkaniem z cyklu poświęconego wiedzy o serialach. Organizatorzy pragną aby stała się zachętą do refleksji nad przeobrażeniami, jakim może/powinna ulec ta dziedzina badań.

Konferencja odbędzie się w dnach 5-7 maja w budynku Wydziału Humanistycznego (Kortowo, ul. K. Obitza).