Weta laureatem Statuetki św. Jakuba

Wydział Medycyny Weterynaryjnej dołączył do grona laureatów Statuetek św. Jakuba. Nagrodę - przyznaną w kategorii nauka - odebrał prof. Andrzej Koncicki, dziekan wydziału.

Uroczysta gala odbyła się 24 stycznia w Teatrze im. Stefana Jaracza. Laureatami Statuetek św. Jakuba zostają ludzie kultury, nauki, sportu, biznesu, społecznicy oraz osoby szczególnie zasłużone dla miasta. W tym roku kapituła zadecydowała, że Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie nauka otrzyma Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

- Chcę podziękować za dostrzeżenie i docenienie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Zarówno na polu naukowym, jak i dydaktycznym mamy spore osiągnięcia. Wydział otrzymuje najwyższe noty  w ocenie parametrycznej, a także jako jedyny wydział weterynaryjny w Polsce posiada akredytację europejską. To sukces wielu osób. Podziękowania należą się pracownikom i studentom. Kierowanie takim wydziałem, to przyjemność – mówił prof. A. Koncicki

- To wielkie wyróżnienie dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i dla naszej uczelni. To znak, że władze miasta i członkowie kapituły dostrzegają, jak ważną instytucją jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – dodał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, członek kapituły.

Prof. Andrzej Koncicki jest absolwentem ART z 1978 r., stopień doktora uzyskał w 1982 r, doktora habilitowanego w 1997, a tytuł profesora w 2002 r. Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM. Kieruje Katedrą Chorób Ptaków. W latach 2006-2008 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju uczelni. Promotor 6 prac doktorskich. Jego badania dotyczą m.in.: epizootiologii i profilaktyki chorób drobiu, modulowania zjawisk odpornościowych u ptaków, zastosowania metody in ovo w immunomodulacji u indyków. Jest autorem lub współautorem łącznie 391 publikacji.
Członek m.in: Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Rady Naukowej PIWet.-PIB w Puławach oraz grupy ekspertów ds. Programów Międzynarodowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  Za swój dorobek naukowy, dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody, wśród nich odznaczony m.in: Honorową Odznaką ART, Zasłużony dla Rolnictwa, Złotym Krzyżem Zasługi (2005), nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, statuetką Centaura: Nauka - Praktyce im. prof. Tadeusza Konopińskiego, wyróżniony tytułem Osobowość Roku Warmii i Mazur.

Galę Noworoczną zakończył spektakl „Prawda” w reżyserii Jerzego Bończaka. Na olsztyńskiej scenie gościnnie wystąpili: Małgorzata Pieczyńska, Magda Wójcik, Jerzy Bończak i Karol Strasburger.

Nagroda Prezydenta Olsztyna – Statuetka św. Jakuba została ustanowiona w 2003 r. z okazji 650 urodzin miasta. Jest z jednej strony odniesieniem do tradycji i patrona miasta, z drugiej uhonorowaniem wybitnych osób żyjących i prowadzących swoją działalność w stolicy Warmii i Mazur. Statuetki przyznawane są w sześciu kategoriach: kultura, nauka, sport, organizacje pozarządowe, gospodarka i szczególne zasługi dla Olsztyna. O nagrodach decyduje kapituła, której przewodniczy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. W jej skład wchodzą: prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, Janusz Cygański, muzealnik, Marek Barański, dziennikarz, Monika Falej przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych i Henryk Kamiński, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.

W tym roku nagrody otrzymali: kultura - Olsztyński Teatr Lalek (nagrodę odebrał dyrektor Zbigniew Głowacki), nauka - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (nagrodę odebrał prof. Andrzej Koncicki), gospodarka - Józef Wiśniewski, prezes firmy WIPASZ S.A., sport - Denis Ambroziak, kajakarz Kayak Sport Club Olsztyn, działalność pozarządowa - Andrzej Karski, dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, za szczególne zasługi dla Olsztyna - Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

syla 

w kategorii