Wernisaż Artystycznej Rezerwy Twórczej

Zamiłowanie do sztuki już po raz szósty połączy artystów amatorów - pracowników UWM. W dniu Święta Edukacji Narodowej odbędzie się wernisaż grupy A*R*T.

Wystawa prac artystów nieprofesjonalnych związanych z UWM na stałe wpisała się w kalendarz uniwersyteckich wydarzeń kulturalnych. 14 października (piątek) o godz. 13:00 w holu Wystawowym Biblioteki Uniwersyteckiej odbędzie się VI wernisaż członków grupy A*R*T – Artystycznej Rezerwy Twórczej.

Od pierwszej wystawy(2011r.), myślą przewodnią było i jest prezentacja dorobku artystycznego – pracowników oraz emerytów UWM. Forma i technika prac jest dowolna: obrazy olejne, akwarele, rysunek, grafika, malowanie na szkle, rzeźba, ceramika, haft (malowanie igłą), tkactwo, metaloplastyka itp. Po zakończeniu wystawy (20.XII 2016 r.) staraniem komitetu organizacyjnego będzie wydanie albumu zawierającego wybrane prace od każdego z uczestników wystawy wraz z krótką notką o intencji autora w tworzeniu swoich prac oraz opis swojego dorobku twórczego za ostatni rok. Wystawa organizowana jest pod egidą Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz ZNP.

W ciągu ostatnich pięciu lat w naszych wystawach wzięło udział ponad 50 artystów nieprofesjonalnych. Nieustająco zachęcamy nowych kandydatów do przynależności do naszej Grupy A*R*T. Jesteśmy bardzo radzi, że nasze wystawy już obecnie wpisały się do kalendarza uniwersyteckich wydarzeń kulturalnych.

Patronat nad wystawą objął J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki.

w kategorii