Warmińsko-mazurskie zawody programistyczne

Katedra Metod Matematycznych Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki, UWM przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w VI Warmińsko-Mazurskich Zespołowych Zawodach Programistycznych.

Zawody odbędą się 19 lutego 2015 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, przy ul. Słonecznej 54. Będą polegać na zespołowym rozwiązywaniu zadań programistycznych.

Zapraszamy zespoły 3-osobowe. Każdy zespół otrzyma do dyspozycji komputer z zainstalowanymi kompilatorami Turbo Pascal 6, Free Pascal, Dev C++.

Rozwiązania zadań należy przedstawić w języku Pascal lub C/C++. Uczestnicy mogą korzystać z przyniesionych przez siebie materiałów tekstowych: słowników, książek, notatek, ale wykluczone będzie użycie nośników cyfrowych.

Komitet Organizacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów oraz ich sędziowanie i ogłoszenie wyników tworzą pracownicy Katedry Metod Matematycznych Informatyki WMiI UWM. W przeprowadzeniu zawodów wsparcia udzielą również pracownicy innych katedr zajmujących się informatyką na WMiI.

Zawodom będą towarzyszyć równolegle wykłady na interesujące aktualne tematy z zakresu informatyki dla opiekunów i osób nie zaangażowanych bezpośrednio w zawody.

W sędziowaniu zawodów użyty zostanie automatyczny systemu oceniania Online Judge, dzięki czemu rozwiązania w formie kodu będą bezstronnie ocenione online jako akceptowane albo odrzucane. W przypadku odrzucenia rozwiązania zespół może zamieścić jego kolejną wersję.

Termin przedstawienia sposobu działania i krótkiego szkolenia odnośnie ww. systemu zostanie ogłoszony po 26 stycznia 2015 r.

 Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpićdo 26 stycznia 2015 roku:

  • listownie na adres: Wydział Matematyki i Informatyki UWM, ul. Słoneczna 54,

10-710 Olsztyn z dopiskiem Zawody Programistyczne

  • lub drogą elektroniczną po 10 grudnia 2014 r. na adres zawodyinf@uwm.edu.pl

Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://wmii.uwm.edu.pl/~zawodyinf

w kategorii