Warmińsko Mazurski Fundusz NA START

Studencie, Absolwencie... Marzy Ci się niezależność finansowa, własny biznes? Mamy dla Ciebie pieniądze na rozpoczęcie Twojego zawodowego STARTU.

Skąd pozyskać środki ?

W 2013 Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka'' uruchomiło specjalny fundusz finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL 6.2 – „Warmińsko Mazurski Fundusz NA START”. Oferta funduszu jest skierowana do osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej
i są zainteresowane wsparciem finansowym oraz szkoleniowo – doradczym w zakresie prowadzenia nowo założonej działalności gospodarczej.

O środki mogą starać się studenci, absolwenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi, którzy mieszkają w województwie warmińsko-mazurskim i nie prowadzili własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment przystąpienia do Projektu, a zamierzają ją rozpocząć i prowadzić na terenie województwa.

Maksymalna kwota pożyczki to 50.000,00 zł, na 5 lat, przy oprocentowaniu preferencyjnym 0,5% w skali roku z możliwością 12-miesięcznej karencji. Przez ten okres przedsiębiorca będzie zwolniony ze spłaty rat kapitałowych, a zobligowany wyłącznie do spłaty odsetek.

Na co można przeznaczyć pożyczkę ?

Otrzymane środki mogą być wykorzystane na sfinansowanie kosztów obrotowych i inwestycyjnych związanych z uruchamianą działalnością w szczególności na: nabycie środków trwałych, budowę, rozbudowę, adaptację lub remont budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych, zakup maszyn i urządzeń w tym również środków transportu, zakup oprogramowania informatycznego, licencji i wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą przekroczyć 10% wartości pożyczki. Wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’, Olsztyn - Kortowo, ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, tel. 524-52-53, www.mikropozyczki.screp.pl www.facebook.com/StowarzyszenieCREP

w kategorii