VII Europejski Kongres Samorządów

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie jest partnerem VII Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w Mikołajkach 11-12 kwietnia.

Sześć ostatnich edycji pokazało, że jest to ważna płaszczyzna wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów na tematy samorządowe, ale nie tylko. Kongres to okazja do spotkań przedstawicieli samorządu, jak również do nawiązywania współpracy między różnymi sektorami – stąd wśród uczestników znajdą się przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i świata nauki.

Udział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest ważnym głosem w dyskusji i okazją do wymiany poglądów w gronie liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pożytku publicznego oraz biznesu. Korzystając z potencjału naszych gości organizujemy panel dyskusyjny „Samorząd-Uczelnia-Biznes–wszyscy świadczymy usługi”. Chcemy rozpocząć dyskusję  o skuteczności wdrażania metod pracy projektowej przy opracowaniu strategii miast, regionów i uczelni. W gronie przedstawicieli samorządu, nauki i przedsiębiorców porozmawiamy o projektowaniu usług publicznych w oparciu o sprawdzone i zakorzenione w biznesie metody pracy projektowej opartej na doświadczeniach klienta, np. Design Thinking, Service Design. Mamy nadzieję, że znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy takie podejście może być sposobem na rozwój i sukces uczelni oraz samorządów?

 

w kategorii