Uznanie dla nauki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uhonorował tytułem doktora honoris causa arcybiskupa seniora księdza dr. Edmunda Piszcza. Dyplomy odebrali również nowopromowani doktorzy i doktorzy habilitowani UWM.

Uroczystość odbyła się 6 maja w auli Centrum Konferencyjnego. Udział w niej wzięli m.in. profesorowie, studenci, reprezentanci władz miasta i województwa, posłowie, duchowni oraz przedstawiciele służb mundurowych i medycznych.

- Jedną z najpiękniejszych kart w historii każdej szkoły wyższej jest honorowanie osób zasłużonych dla uczelni, naszego regionu lub kraju. Dziś właśnie w takiej uroczystości uczestniczymy. Nadajemy najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie księdzu arcybiskupowi Edmundowi Piszczowi – mówił podczas uroczystości prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Rektor z dumą stwierdził, że do grona naszej społeczności akademickiej przyjęliśmy osobę niezwykłą, wyjątkową, wszystkim nam znaną i szanowaną, wielki autorytet moralny, duchowy, ale także naukowy.

- Drogi Księże Arcybiskupie, o decyzji nadania Księdzu tytułu doktora honoris causa decydowało 100% poparcie w głosowaniach zarówno na poziomie rady wydziału jak i Senatu UWM. Świadczy to o szczególnym autorytecie, którym osoba Księdza Arcybiskupa cieszy się w naszym środowisku. Proszę zatem o przyjęcie gorących i szczerych gratulacji, które składam w imieniu Senatu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, całej społeczności akademickiej oraz w swoim własnym – zwrócił się do arcybiskupa rektor.

Laudację odczytał prof. Andrzej Staniszewski, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym.

- Pierwszy metropolita archidiecezji warmińskiej, dziś jej senior, zaliczany do grona wybitnych postaci w Episkopacie Polskim, świetny nauczyciel akademicki, wartościowy duszpasterz i wspaniały kaznodzieja, kierujący się dewizą Diligimus opere ac veritate -Miłujmy czynem i prawdą – mówił prof. Andrzej Staniszewski.

Prof. Andrzej Staniszewski przedstawił dokonania arcybiskupa seniora księdza dr. Edmunda Piszcza, które stanowiły podstawę wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa UWM. Wśród nich wymienił m.in. aktywną działalność akademicką obejmującą zarówno Wydział Teologii UWM, jak również całe środowisko akademickie w Olsztynie, łącznie z Uniwersytetem.

- Dziękuję bardzo za te wszystkie słowa, które padły pod moim adresem. Chcę podziękować za tę najwyższa godność uniwersytecką. Przyjmuję ją jako wyraz uznania i szacunku nie tylko dla mnie, ale i dla moich współpracowników. Życzę, aby UWM wzrastał i rozrastał się w ludzi bogatych intelektualnie i duchowo – dziękował ks. abp Edmund Piszcz.

Po uroczystości zgodnie z akademickim zwyczajem nowy dr hc. UWM abp Edmund Piszcz wygłosił wykład pt. „Sprawa nominacji księdza profesora Franciszka Sawickiego na Biskupstwo Gdańskie w 1938 roku".

Podczas drugiej części uroczystości promocje doktorskie i habilitacyjne odebrało 140 osób, w tym 102 doktorów i 38 doktorów habilitowanych. Tak duża liczba osób, które w ostatnim roku dostąpiły awansu naukowego jest wyznacznikiem silnego potencjału naukowego UWM. Gdyż rozwój uczelni to kształcąca się i rozwijająca kadra naukowa - podkreślił rektor.

Rektor pogratulował także 19 doktorom habilitowanym i 7 doktorom, którzy dyplomy uzyskali na innych uczelniach.

syla

w kategorii