UWM – ZUS umowa o współpracy

UWM, ZUS, umowa o wspólpracy , Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM
Współpraca partnerska w dziedzinie dydaktyki, w realizacji wspólnych projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz naukowo-badawcza - to główne obszary umowy, którą 6 września podpisał prof. Ryszard Górecki - rektor UWM i prof. Gertruda Uscińska - prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W umowie Uniwersytet zobowiązuje się m. in. do: wspólnej organizacji konferencji naukowych poświęconych ubezpieczeniom społecznym, do umożliwiania pracownikom ZUS uczestnictwa w nich, korzystania z bibliotek UWM, udostępniania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia wykładów, promowania projektu „Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS” w mediach akademickich. Poza tym UWM uznaje ważności organizowanej wspólnie olimpiady wiedzy o ubezpieczaniach społecznych i będzie premiować jej laureatów dodatkowymi punktami podczas rekrutacji.

Z kolei ZUS zobowiązuje się m.in. do: udziału we wspólnych projektach badawczych i rozwojowych, do informowania i swoich pracowników o możliwościach odbywania studiów na UWM i do delegowania ich na nie, umożliwiania studentom i doktorantom odbywania staży i praktyk, wspierania ich podczas pisania prac naukowych czy innych publikacji.

Podpisanie tej umowy to wynik osobistych starań dr hab. Anny Organiściak-Krzykowskiej, prof. UWM - kierowniczki Katedry Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM. Została podpisana na 5 lat.

Umowę o współpracy prof. Ryszard Górecki - rektor UWM i prof. Gertruda Uścińska - prezes ZUS podpisali podczas inauguracji VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji (6-7.09.) Konferencję - już 7. zorganizowała prof. Anna Organiściak-Krzykowska, kierowniczka Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, prodziekan WNE UWM oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

lek