UWM wyróżnił szkoły z potencjałem

dyrektorzy nagrodzonych szkół i władze Uniwersytetu
Po raz drugi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wyróżnił szkoły średnie najlepiej przygotowujące swych absolwentów do podjęcia studiów. W gronie laureatów znalazło się 9 szkół naszego regionu.

Wręczenie specjalnych statuetek "Chirona" symbolizującego nauczyciela i wychowawcę, przywiązującego wagę nie tylko do przekazywania wiedzy, ale także do formowania charakteru oraz rozwijania intelektualnych zdolności swoich uczniów odbyło się 27 marca w Centrum Nauk Humanistycznych, podczas 2. ogólnopolskiej konferencji „Chiron – szkoła z potencjałem”. Uczestniczyli w niej dyrektorzy szkół średnich, współpracujących z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

- Uniwersytet chce w ten sposób uhonorować te szkoły średnie, których absolwenci zostali najlepiej przygotowani do podjęcia studiów, a wysokim poziomem wiedzy oraz zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym na UWM - mówił prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu, otwierając ceremonię wręczania nagród.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, samorządu, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, fundacji i Wydawnictwa Edukacyjnego "Perspektywy", parlamentarzyści.

- Ta statuetka jest przyznawana szkołom wyłanianym w konkursie według 3 kryteriów: liczby studentów, którzy przyszli do nas ze szkoły; wskaźnika sukcesu, określającego, ile osób spośród tych, którzy do nas przyszli, kończy studia i z jakim wynikiem oraz trzeciego kryterium - liczby osób korzystających ze stypendium rektora dla najlepszych studentów. Te 3 wskaźniki dały podstawę do wyłonienia laureatów statuetki "Chirona" - informuje prof. Jerzy Przyborowski, inicjator konferencji „Chiron – szkoła z potencjałem” i nagrody "Chirona".

Jak zaznacza prorektor prof. Przyborowski, najważniejszy cel nagrody to promowanie jakości edukacji zarówno na poziomie szkoły średniej jak i wyższej.

- Zależy nam, aby szkoły średnie opuszczali absolwenci jak najlepiej przygotowani do studiów, do odnoszenia sukcesów - dodaje prof. J. Przyborowski.

Ze statystyk, które Uniwersytet prowadzi, wynika, że absolwenci nagrodzonych szkół średnich bardzo dobrze radzą sobie w toku studiów.

- Tzw. wskaźnik sukcesu, czyli ukończenia przez nich studiów w terminie jest wysoki, zbliżony do wartości 1; to znaczy, że wszyscy kandydaci przychodzący z nagrodzonej szkoły kończą u nas studia w terminie - informuje Paweł Łojewski, kierownik Biura ds. Studenckich.

W tym roku w gronie laureatów znalazło się 9 szkół średnich z naszego regionu. Władze UWM przyznały nagrody "Chirona" w 5 obszarach nauk, w których kształci Uniwersytet. W obszarze nauk medycznych uhonorowano V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie; nauk przyrodniczych i rolniczych - III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie. W obszarze nauk technicznych i ścisłych wyróżniono IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie a także Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. W obszarze nauk humanistycznych najlepsze okazały się I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie i Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. W obszarze nauk społecznych i sztuki "Chirony" trafiły do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie oraz do Zespołu Szkół Licealnych w Morągu.

Po raz drugi statuetkę odebrała w imieniu I LO im. A. Mickiewicza w Olsztynie dyrektor szkoły Jolanta Skrzypczyńska.

- Jak wykształcić dobrego absolwenta? Najważniejsza jest szkoła z dobrą atmosferą; uczniowie korzystają z tego, uczą się w dobrych warunkach i to sprzyja ich rozwojowi. Myślę, że dlatego mamy tak dobre wyniki - twierdzi.

Po raz pierwszy laureatem nagrody zostało olsztyńskie III LO im. Mikołaja Kopernika. Dyrektor Danuta Gomolińska zdradza przepis na sukces: - Ucznia trzeba wspierać w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym. Kiedy trzeba - podkręcić śrubkę, pogłaskać, zmotywować, pokazać dobre wzorce no i pociągnąć swoim autorytetem - zaznacza.

Konferencji "Chiron - szkoła z potencjałem" towarzyszyła Warmińsko-Mazurska i Podlaska Gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy'2019, podczas której dyplomy najlepszym szkołom średnim Warmii i Mazur oraz Podlasia wręczała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", która już od 20 lat prowadzi rankingi najlepszych szkół średnich.

- Najistotniejsze jest danie materialu rodzicom i dzieciom do sprawdzenia, które ze szkół przygotują najlepiej, aby mogły rozwijać się dalej i aby mogły podążać wybranymi przez siebie ścieżkami na studia - podkreśla Magdalena Rulska z fundacji "Perspektyw".

W zestawieniu najlepszych szkół naszego regionu 1. miejsce przypadło XII Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, natomiast na Podlasiu palmę pierwszeństwa zdobyło II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

W gronie wyróżnionych w pierwszej 10. znalazło się Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Dyplom w imieniu szkoły odebrał dyrektor Zbigniew Pietrzak.

- To ocena pracy nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów. Biorą udział w różnych projektach, osiągają dobre wyniki na egzaminach. Trochę szkoda, że nie ma ich tu ze mną, bo to dzięki nim znaleźliśmy się w tym rankingu, ale mam nadzieję, że następnym razem będę w tu w ich towarzystwie - mówi dyrektor Pietrzak.

Pełna lista szkół znajduje się na stronie "Perspektyw": http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-2019-warminsko-mazurskie

Następna konferencja "Chiron - szkoła z potencjałem odbędzie się za 2 lata.

Małgorzata Hołubowska