UWM wspiera biznes na rynkach wschodnich

W Kortowie gościliśmy przedsiębiorców zainteresowanych eksportem usług i towarów na rynki wschodnie. Bez ścisłej współpracy biznesu z naszym Uniwersytetem nie uda się skorzystać z funduszy unijnych w pełnym zakresie.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się konferencja „Internacjonalizacja MŚP – eksport usług i towarów na rynki wschodnie" (25.08.). Skierowana była do firm planujących lub już eksportujących usługi i towary na rynki wschodnie. Fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej przewidują na ten cel duże środki. Podstawą ich otrzymania jest jednak ścisła współpraca nauki i biznesu.

- Jesteśmy jedyną uczelnią publiczną w tym mieście. Mamy wspaniałych ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach, dlatego uważam, że spełnimy oczekiwania przedsiębiorstw z naszego regionu i nie tylko. W tej chwili współpracujemy z 30 przedsiębiorstwami. Jesteśmy w trakcie pisania wniosków o granty do programów regionalnych i ogólnopolskich – mówi Jerzy Siwkiewicz, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii. - Podstawą sukcesu zarówno dla firm, jak i dla naukowców jest ścisła współpraca, ponieważ firma bez nas nie może aplikować o pieniądze. Konkursy dopiero się zaczynają i pieniędzy nie zabraknie. Oby tylko wystarczyło nam pomysłów i czasu, aby wykorzystać przeznaczone dla naszego regionu fundusze – dodaje Jerzy Siwkiewicz.

Firmy z województwa warmińsko-mazurskiego generują niespełna 2% eksportu. To bardzo mało w skali kraju.

- Chcemy, żeby to się zmieniło. Mamy innowacyjne firmy, mamy również pieniądze na dalsze inwestycje. W regionalnym programie operacyjnym w nowej perspektywie finansowej przeznaczamy środki m.in. na przygotowanie firm do wejścia na nowe rynki zbytu oraz na modernizację linii produkcyjnej. Wszystko po to, aby zwiększyć konkurencyjność i możliwości eksportowe. Rynki wschodnie są dla nas bardzo ważne. Upatrujemy dużą przyszłość dla naszych firm w Rosji, Białorusi czy Ukrainie – wyjaśnia Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Rynki wschodnie są bardzo atrakcyjne, ale inwestowanie w nie obarczone jest pewnym ryzykiem. Dlatego podczas konferencji dużą uwagę poświęcono ochronie prawnej. Przedsiębiorcy mogli skorzystać z porad doświadczonych prawników.

- Każdy biznesmen chce otrzymać należytą zapłatę za sprzedawane towary lub świadczone usługi. Niestety, np. rynek rosyjski nie jest traktowany jako rynek bezpieczny. Naszym zadaniem jest przygotować w umowie swego rodzaju bezpieczniki, które wykluczą możliwość oszukania. Intuicyjnie chcemy, żeby spory ze wschodnimi partnerami były rozpatrywane w Polsce. Z doświadczenia jednak wiem, że nie tędy droga. My lansujemy to, aby wskazywać prawo nasze, ale sąd tamtego państwa. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tam wszelkie procedury sądowe będą szybciej realizowane, tak samo jak i wykonanie wyroku przez określone służby – podkreśla Lech Obara, prawnik.

Do dyspozycji przedsiębiorców podczas konsultacji indywidualnych byli nie tylko prawnicy, ale także przedstawiciele banków, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Skorzystał z nich m.in. Michał Krzykowski, prokurent firmy Eko-Win.

- Zajmujemy się produkcją i dystrybucją systemów wentylacyjnych i urządzeń dla przemysłu, np. wydobywczego. Głęboko zastanawiamy się nad eksportem naszych produktów na rynki wschodnie. Konferencja pozwoliła zapoznać się z podstawowymi regułami, które rządzą rynkami wschodnimi, takimi chociażby jak podstawy prawne. Interesujące jest również to w jaki sposób może odbywać się sam eksport – mówi Michał Krzykowski. - Uważam, że zorganizowanie tego rodzaju konferencji było świetnym pomysłem. Jeśli ta inicjatywa będzie w przyszłości kontynuowana, to z pewnością z niej skorzystamy – podsumowuje Michał Krzykowski.

syla

w kategorii