UWM. University of Women and Men

na zdj. promocje doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych - 1. z prawej prof. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
Kierują wielomilionowymi projektami badawczymi. Zdobywają granty. Wkładają dziekańskie togi. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 48 profesorów tytularnych to kobiety.

Liczba ta w zasadzie nie zmienia się od kilku lat. W ubiegłym roku na naszej uczelni pracowało 49 kobiet z tytułami profesora (tzw. profesor belwederski), a w 2020 r. było ich 48 - i tyle samo jest w tym roku (dane z kadr, stan na luty 2022 r.).

Natomiast śmiało można rozwinąć skrót nazwy UWM jako University of Women and Men, ponieważ pracuje tu aż 1726 kobiet, głównie w administracji - 254 kobiet; w jednostkach ogólnouczelnianych - 201 i na Wydziale Lekarskim - 198 kobiet.

Najmniej pań pracuje na Wydziale Teologii - tylko 10, w filii UWM w Ełku - 11 oraz, paradoksalnie, na wydziałach Sztuki i Nauk Technicznych - po 27.

Pod względem liczby zatrudnionych kobiet z tytułem profesora i profesora UWM od 2 lat liderem jest Wydział Rolnictwa i Leśnictwa - w tym roku 8 kobiet (w ub.r. również 8). Na drugim miejscu (również 2. rok z kolei) plasuje się Wydział Biologii i Biotechnologii - 7 kobiet. Na trzecim miejscu w tym roku zmiana - tu znajdziemy wydziały Nauki o Żywności - 6 kobiet oraz Bioinżynierii Zwierząt - również 6 kobiet. WBZ w ubiegłym roku zatrudniał 7 kobiet profesorek i zajmował miejsce 2.

Jednym z liderów pod względem liczby kobiet profesorek, Wydziałem Biologii i Biotechnologii, kolejną kadencję kieruje dziekan prof. dr hab. Iwona Bogacka. Wydział Nauki o Żywności oprócz 6 kobiet z tytułem profesora, ma także dziekana kobietę. Drugą z kolei kadencję dziekańską togę wkłada tu prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, która jest absolwentką tego wydziału i pierwszą w jego historii kobietą na stanowisku dziekana. Prof. Darewicz kieruje także jednym z największych na uczelni projektów badawczych realizowanych w ramach programu RID - Regionalna Inicjatywa Doskonałości. RID przyniósł Uniwersytetowi ok. 12 mln zł na badania dotyczące m.in. przetwórstwa żywności i jakości życia.

Na jakich wydziałach kobiet z tytułem profesora i profesora UWM jest najmniej? Ta lista jest stała. Są na niej: Wydział Teologii - 1 kobieta; Szkoła Zdrowia Publicznego - 2 kobiety, Wydział Nauk Społecznych - 2 kobiety, Wydział Sztuki - 2 kobiety; Medycyny Weterynaryjnej - także 2 kobiety,

Ale... Wydziałem Nauk Społecznych od 2 kadencji kieruje prof. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińśka, Wydziałem Bioinżynierii - prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik, Szkołą Zdrowia Publicznego - dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM.

W fotelu dziekana na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie pracuje 8 kobiet na stanowisku profesora uczelni, zasiada dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM.

Natomiast w ponad 20- letniej historii UWM nigdy jeszcze kobieta nie włożyła rektorskich gronostajów.

Kobiety kierują ważnymi uniwersyteckimi jednostkami. Na czele Biura ds. Nauki stoi mgr Anna Smoczyńska, Biuru ds. Współpracy Międzynarodowej szefuje mgr Agnieszka Matejko, Biuru ds. Kształcenia - mgr Irena Kozłowska. Ponad połowa zespołu Biura Mediów i Promocji, którym kieruje także kobieta - mgr Wioletta Ustyjańczuk, to kobiety. Na czele działu kadr, przy pomocy którego powstał nasz raport o kobietach UWM, stoi mgr Marzena Hermańska. Uniwersytet ma także po raz pierwszy w historii wicekanclerza kobietę - mgr Adrianę Faraś-Bąk. Prace biura prawnego koordynuje mgr Izabela Bagińska. Biblioteką Uniwersytecką kieruje mgr Scholastyka Baran.

A coroczny raport o kobietach na UWM przygotowała również kobieta...

Małgorzata Hołubowska
na zdj. promocje doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych - 1. z prawej prof. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan WNS

w kategorii