UWM - uczelnia przyjazna rodzicom

Obok zaszczytnego tytułu Uczelnia przyjazna studentom UWM może dopisać kolejny: Uczelnia przyjazna rodzicom.

Taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa, organizacja pozarządowa, która od 10 lat realizuje projekty i wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei: równowaga w pracy i życiu. W ogólnopolskim konkursie obejmującym wyższe uczelnie analizowało ono warunki i udogodnienia oferowane przez nie młodym rodzicom – studentom i doktorantom. UWM w oczach komisji konkursowej pod tym względem zasłużył na wyróżnienie. Za co konkretnie?

- Za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących naukowo oraz wdrażanie rozwiązań, które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z nauką i pracą, tytuł – mówi Marta Chlanda, koordynatorka konkursu.

Komisja konkursowa doceniła np. to, że regulamin studiów na UWM uwzględnia potrzeby młodych rodziców i umożliwia indywidualną organizację studiów, że kobiety w ciąży w obiektach uniwersyteckich są obsługiwane poza kolejnością, że młode rodziny mają do dyspozycji pokoje w akademikach, a kampus daje warunki do wychowywania małych dzieci. Tym UWM zasłużył na wyróżnienie.

- Natomiast nagrodzone uczelnie idą jeszcze dalej: niektóre mają własne żłobki i przedszkola albo zawarte z tymi placówkami porozumienia dające pierwszeństwo dzieciom młodych rodziców – dodaje Marta Chlanda.

Na początku listopada stowarzyszenia wyda podręcznik dobrych praktyk dostępny on-line, w którym wskaże, co uczelnie jeszcze mogą robić dla poprawy jakości życia i studiowania młodych rodziców.

- Bardzo mnie cieszy to wyróżnienie. Traktuję je, jako wyraz uznania dla naszych starań w ciągłym podnoszeniu jakości życia w naszym kampusie. Chcemy pomagać młodym rodzicom. Świadome macierzyństwo na starcie dorosłego życia – to wielkie wyzwanie, które nie powinno uniemożliwiać studiowania. Nie ma takich badań, ale jestem przekonany, że dzieci wychowywane w Kortowie, chętniej niż inne przyjdą tu za 20 lat na studia – zauważa prof. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich.

UWM nie jest kolekcjonerem tytułów, ale… Na swym koncie ma już dwukrotny tytuł „Uczelnia przyjazna studentom”, diament magazynu „Forbes” za dynamiczny rozwój oraz tytuł Lidera Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji przyznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poza tym Kortowo w plebiscycie na „7 nowych cudów Polski” magazynu „National Geographic Traveler”, jako jedyne otrzymało specjalne wyróżnienie.

lek

w kategorii