UWM świętuje XVII-lecie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski świętował XVII-lecie istnienia. Uroczystości towarzyszyły promocje doktorskie oraz nadanie tytułu doktora honoris causa poecie Erwinowi Krukowi.

Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się 1 czerwca. W uroczystości uczestniczyli m.in.:  władze i pracownicy uczelni, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, zaproszeni delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz studenci.

- Wszelkie jubileusze zazwyczaj skłaniają do tego, aby przyjrzeć się przeszłości i dokonać podsumowań. Ja jednak zawsze patrzę w przyszłość. Nasz wielki rodak Jan Paweł II powiedział, że „przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro". To dzisiejsza perspektywa, dzisiejsze plany i działania ukształtują przyszłość naszej Alma Mater - mówił prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma 40 uprawnień akademickich.  W mijającej kadencji 5 wydziałów uzyskało nowe uprawnienia akademickie; wcześniej Wydział Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Ekonomicznych, a w marcu tego roku uprawnienia habilitacyjne zdobył Wydział Nauk Medycznych.

- Serdecznie gratuluję prof. Wojciechowi Maksymowiczowi, dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych – mówił rektor. - Mamy obecnie uprawnienia habilitacyjne w szesnastu dyscyplinach, a w 1999 roku tych uprawnień mieliśmy sześć. Podwoiliśmy liczbę uprawnień do doktoryzowania, których dziś mamy 24 - dodał rektor.

Uczelnia zatrudnia obecnie 3310 pracowników, w tym 1946 nauczycieli akademickich, a pośród nich 512 profesorów i doktorów habilitowanych. Siedemnaście lat temu mieliśmy 2700 pracowników, w tym 380 profesorów i doktorów habilitowanych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma dziś najbogatszą ofertę kształcenia w swojej historii - oferuje aż 74 kierunki studiów ze wszystkich obszarów nauk: od przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, poprzez techniczne i ścisłe oraz medycynę, sztukę i teologię.

Uniwersytet - tak jak inne uczelnie w kraju - boryka się z niżem demograficznym. Z danych statystycznych GUS wynika, że w ostatnich dwóch latach liczba kandydatów na studia spadła o 15,6 %. Tylko w ciągu czterech ostatnich lat liczba studentów w kraju zmniejszyła się o ponad 400 tysięcy. Nie jest to koniec spadku liczby kandydatów: z raportu Instytutu Sokratesa zatytułowanego „Demograficzne tsunami" wynika, że w 2020 roku prognozowana liczba studentów będzie mniejsza o 40 %.

- W związku z tym uczelnia podejmuje nowe działania promocyjne. Można to dostrzec w Internecie, obserwując pojawienie się nowego serwisu stworzonego specjalnie dla kandydatów, reklam kontekstowych oraz aktywność UWM na wszystkich portalach społecznościowych – wyjaśniał rektor.

Ze sprawą liczby studentów związana jest też sytuacja ekonomiczna Uniwersytetu. Dotacja w bieżącym roku jest mniejsza o 4,5 mln zł. W związku z niekorzystną dla nas zmianą przepisów dotyczących odliczania podatku VAT, wynik finansowy uczelni będzie mniejszy o kolejne 2 miliony.

- Aby nie powrócić do ponownego zadłużenia, konieczne jest wdrożenie finansowego pakietu oszczędnościowego. Bieżące działania w tym zakresie muszą obejmować m.in. ograniczenie nowych zatrudnień pracowników, przede wszystkim w obszarze administracji centralnej i wydziałów, wdrożenie nowej polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich, właściwe wydatki związane z utrzymywaniem infrastruktury uczelni, ograniczenie rozbudowy nowych obiektów z wyjątkiem Wydziału Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Budowa na tych 2 wspomnianych wydziałach będzie musiała się odbywać kilkuetapowo, będzie też to bardzo zależne od wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie będzie też możliwe własne dofinansowanie na wszystkie aktualne projekty UE, nawet te priorytetowe w programie regionalnym – mówił prof. Ryszard Górecki.

Rektor przedstawił też pilne zadania, które czekają uczelnię w bieżącym roku kalendarzowym. Wśród nich wymienił m.in. opracowanie i wdrożenie pakietu oszczędnościowego, wprowadzenie zmian w ofercie kształcenia w odniesieniu do regulacji prawnych, umiędzynarodowienie kształcenia przez rozszerzenie oferty w języku angielskim i tworzenie kierunków z uczelniami zagranicznymi oraz działania zmierzające do uzyskania kolejnych nowych uprawnień akademickich. Jednym z najważniejszych wyzwań UWM na najbliższe lata jest zwiększenie aktywności naukowo-badawczej związanej z pozyskiwaniem grantów ze źródeł zewnętrznych, co wpływa na wielkość finansowania z dotacji podstawowej MNiSW. Aktualnie na UWM realizowanych jest ponad sto projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MNiSW oraz Europejską Agencję Kosmiczną.

- To są zadania bieżące. Bardzo proszę dziekanów obecnej i przyszłej kadencji o dalszą dobrą współpracę, aby do września rozwiązać wiele aktualnych problemów naszej Alma Mater. Na nową kadencję musimy wdrożyć konkretny program przyszłości – dodał rektor.

Po przemówieniu rektora odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Erwinowi Krukowi - poecie, pisarzowi, eseiście, senatorowi RP I kadencji 1989–1991, Honorowemu Obywatelowi Olsztyna, zasłużonemu dla rozwoju kultury i życia społecznego Warmii i Mazur. Senat UWM nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Erwinowi Krukowi m.in. za mazurski trwały wkład do skarbca literatury polskiej; tworzenie prawdziwego, sumiennego i wielowymiarowego obrazu ziemi warmińsko-mazurskiej oraz upowszechnianie go na forum ogólnopolskim; budowanie tożsamości i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu w wymiarze uniwersalnym; trwające pół wieku skuteczne inspirowanie badań regionalistycznych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych; piękne owoce działań podjętych z myślą o dobru wspólnym społeczeństwa Warmii i Mazur, Polski i Europy.

- Dziękuję bardzo za serdeczne słowa i opinie o mnie – zwrócil się do społecznosci akademickiej Erwin Kruk.

Ze względu na stan zdrowia nowego doktora honoris causa w jego imieniu wykład wygłosił prof. Zbigniew Chojnowski z Wydziału Humanistycznego, który wcześniej wygłosił również laudację.

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono również dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym. W tym roku dyplomy odebrało 122 doktorów i 41 doktorów habilitowanych.

- Odbieracie dziś swoje dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Z pewnością jest to jedno z najważniejszych wydarzeń osobistych, ale jest to również jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu uczelni. Dołączyliście dziś praktycznie do grona 2000 tys. osób, które w ciągu siedemnastu lat istnienia Uniwersytetu odebrały swoje dyplomy. Te liczne dzisiejsze promocje świadczą o dynamicznym rozwoju Uniwersytetu. Kształcenie młodych kadr naukowych należy do strategicznych działań naszej uczelni. Swoją pracą i dokonaniami poświadczacie, iż nauka nie ma granic, iż badania naukowe na dobrym poziomie prowadzi się także w naszym mieście - podkreślał prof. Ryszard Górecki. - Gratuluję sukcesów, życzę kolejnych osiągnięć oraz spełnienia marzeń - dodał rektor.

W imieniu doktorów habilitowanych i doktorów głos zabrała dr hab. Justyna Karaźniewicz.

- To także nasze święto, to dzień nagrody, bo świętujemy osobiste osiągnięcia. W imieniu doktorów habilitowanych i doktorów chcę podziękować władzom uczelni, dziekanom, pracownikom, radom wydziałów, a także rodzinom, bo bez waszej wyrozumiałości i cierpliwości nie byłoby nas tu dzisiaj. Przed nami kolejne wyzwania, więc liczymy na dalsze wsparcie uczelni – mówiła dr hab. Justyna Karaźniewicz.

Święto UWM to także okazja do wręczenia najbardziej zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych i uczelnianych za pracę na rzecz uczelni i nauki. Otrzymali je:

Odznaczenia państwowe:

Złoty Krzyż Zasługi: prof. Paweł Brzuzan, prof. Ireneusz Kowalski, prof. Adam Łyszkowicz;
Srebrny Krzyż Zasługi: prof. Anita Franczak;
Medal Złoty za Długoletnią Służbę: prof. Andrzej Buszko, prof. Zbigniew Chojnowski, dr Andrzej Klasa, prof. Marian Mroziewski, prof. Andrzej Rychlik, Janina Sowul, prof. Jacek Wierzchowski, prof. Marzenna Zaorska, prof. Kazimierz Zwirowicz;
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: mgr Grażyna Grzyb, prof. Grzegorz Igliński, dr Jacek Kwiatkowski, dr Jacek Michalak, prof. Jan Miciński, dr Beata Nalepa, prof. Beata Tarnowska;
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: dr Katarzyna Głowacka, mgr Małgorzata Salamonowicz-Fronczek;
Medal Komisji Edukacji Narodowej: prof. Andrzej Raś.

Odznaczenia uczelniane:

Medal „Benemerenti Universitati Nostrae": prof. Stanisław Pikulski;
Statuetka Uniwersytecka: ksiądz prałat kanonik dr Andrzej Lesiński;
Statuetka NICOLAUS COPERNICUS: prof. Andrzej Krankowski.

Sylwia Zadworna

 

w kategorii