UWM rozpocznie kształcenie dualne

władze UWM podpisują list intencyjny z przedstawicielami firmy OBRAM
Jako jeden z pierwszych uniwersytetów w Polsce UWM wprowadzi do oferty dydaktycznej model tzw. kształcenia dualnego. W proces nauczania włączą się obok uczelni także firmy, a na absolwentów będą czekać miejsca pracy.

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podpisały z przedstawicielami firmy OBRAM, lidera w branży spożywczej, list intencyjny o podjęciu współpracy w celu uruchomienia tzw. kształcenia dualnego (24.11.). Ten nowatorski na polskich uczelniach model zakłada w programie kształcenie bezpośrednio u przedsiębiorcy, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych.

- Jestem dumny, że nawiązujemy współpracę z firmą tak znaczącą na rynkach Europy – podkreślał rektor UWM prof. Ryszard Górecki podczas spotkania.

Przedstawione w liście intencyjnym propozycje zakładają, że UWM od nowego roku akademickiego przyjmie pierwszych studentów wyłonionych w procesie rekrutacji wspólnie z firmą OBRAM na zaproponowane firmie kierunki studiów I st. Na I roku zajęcia odbywać się będą na uczelni, od II roku stopniowo kształcenie zacznie nabierać charakteru praktycznego i odbywać się będzie w firmie. Praca dyplomowa zostanie przygotowana w firmie i ma zawierać konkretne rozwiązania do wykorzystania w praktyce. W toku studiów przewidziane są płatne praktyki studenckie. Po ukończeniu studiów na tak wykształconego specjalistę już będzie czekało miejsce pracy.

Jak poinformował obecny na spotkaniu prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, koordynujący z ramienia UWM kształcenie dualne, Uniwersytet wytypował do prowadzenia tego modelu studiowania 3 wydziały: Nauk Technicznych, Nauki o Żywności oraz Nauk Ekonomicznych. Zgodnie z założeniami, pierwszy kształcenie dualne rozpocznie Wydział Nauki o Żywności.

- To nasze pierwsze kroki, musimy dostosować programy kształcenia do potrzeb firmy; wypracujemy też wspólne kryteria rekrutacji. Chcielibyśmy także, aby nauczycielami byli nie tylko specjaliści z firmy ale także wybitni specjaliści krajowi. Tu liczymy na wsparcie firmy OBRAM – akcentuje prof. Jerzy Przyborowski, dodając, że szansę na uczestniczenie w takim modelu kształcenia otrzymają najlepsi studenci.

Na wspólne korzyści dla uczelni, firmy oraz studentów z wprowadzenia takiego modelu kształcenia zwracają uwagę obecni podczas spotkania prof. Bogusław Staniewski z WNoŻ, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz prof. Małgorzata Darewicz, dziekan WNoŻ.

- Uczelnia rozwiąże problem praktyk studenckich w znakomitej firmie, studenci dostaną szanse zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz miejsca pracy. Dostęp do najnowszych technologii otrzymają także nasi najmłodsi pracownicy naukowi. Natomiast do firmy trafią specjaliści wykształceni zgodnie z jej zapotrzebowaniami. Z OBRAM nasz wydział współpracuje od 30 lat, to firma doświadczona w branży przetwórstwa mleka, posiada świetną linię technologiczną do produkcji sera i twarogów – mówią prof. B. Staniewski i prof. M. Darewicz.

Z podpisania listu intencyjnego do dalszej współpracy nie kryli zadowolenia także przedstawiciele firmy OBRAM oraz koncernu Tetra-Pak, którego częścią OBRAMM jest od 2015 r. Firma potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów przetwórstwa żywności, mleczarstwa, konstrukcji maszyn i m.in. takie kierunki kształcenia oferuje Uniwersytet. Firma OBRAM rozpoczęła już budowę obiektu inżynieryjno produkcyjnego na obrzeżach Olsztyna. Zgodnie z założeniami budowa zakończy się za półtora roku.

- Młodzi ludzie znajdą tu pracę, nie będą musieli wyjeżdżać po studiach do innych miast, aby jej szukać. Pojawienie się dobrej firmy stanie się także kołem zamachowym dla regionu – twierdzi Zbigniew Raczyński, dyrektor zarządzający OBRAM, uczestniczący w spotkaniu.

List intencyjny podpisany z firmą OBRAM nie jest jedynym tego typu porozumieniem, jakie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zawarł w ostatnim czasie. W październiku podobny dokument władze uczelni podpisały z firmą Michelin, potentatem na rynku produkcji opon.

mah

w kategorii