UWM w rankingu „Perspektyw”. Stabilna mocna pozycja

Na stronie internetowej miesięcznika "Perspektywy" ukazał się kolejny, już 16. ranking polskich szkół wyższych podsumowujący ich wyniki w 2014 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski plasuje się w środku na mocnej pozycji.

W tegorocznym rankingu w kategorii uniwersytetów zajmujemy 11. pozycję na 25 klasyfikowanych. Nasza uczelnia utrzymała w tej kategorii mocną pozycję sprzed roku, zostawiając za sobą m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat UWM niezmienne utrzymuje się w stawce uczelni czołowych. W roku 2014 w kategorii uniwersytetów również zajmował 11. miejsce, a w roku 2013 – 10.

W klasyfikacji ogólnej wszystkich 80 publicznych uczelni akademickich w Polsce UWM znalazł się na pozycji 35, czyli także w środku stawki.

O sile uczelni nie świadczy wyłącznie jej miejsce w rankingu ogólnym, lecz także miejsce poszczególnych kierunków, które prowadzi. Tutaj wiele naszych kierunków znajduje się w bardzo ścisłej czołówce: kortowska weterynaria zajmuje niezmiennie 1. miejsce w kraju (na zdjęciu poniżej dziekan WNW prof. Andrzej Koncicki z dyplomem). Kierunki rolnicze i leśne są 4., kierunki o żywieniu i żywności oraz ochrona środowiska - 5. w całej Polsce. Znakomity wynik osiągnęła ochrona środowiska zajmując 5. miejsce, a była na miejscu 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – jest 8. Inżynieria środowiska - 9. Kierunek lekarski plasuje się podobnie jak w ubiegłym roku na 12. miejscu, biotechnologia też 12.

Twórcy rankingu podają także miejsce zajmowane przez uczelnie w każdym z ocenianych kryteriów. Tych kryteriów było 8: efektywność naukowa, innowacyjność, potencjał naukowy, preferencje pracodawców, prestiż akademicki, publikacje naukowe, umiędzynarodowienie, warunki kształcenia. Wśród 50 klasyfikowanych szkół akademickich pod względem innowacyjności jesteśmy na 19. miejscu. Za nami są m.in. UMCS w Lublinie i UMK w Toruniu. Pod wzgl. prestiżu wśród kadry akademickiej – zajmujemy 19. miejsce (pozycja wyżej niż w ubiegłym roku), pod wzgl. potencjału naukowego jesteśmy na 30. miejscu, pod wzgl. warunków kształcenia – na 29. pozycji, natomiast pod wzgl. preferencji pracodawców - na 26. miejscu w Polsce. W ocenie pracodawców tylko z woj. warmińsko-mazurskiego UWM bije na głowę wszystkie inne polskie uczelnie. Drugi w tej klasyfikacji uniwersytet – Warszawski ma 63 pkt, przy 100, które otrzymał UWM.

Nad prawidłowością przeprowadzenia rankingu czuwała kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i pracodawców zatrudniających absolwentów wyższych uczelni, której przewodniczył prof. Michał Kleiber – b. prezes Polskiej Akademii Nauk.

Jakie wnioski nasuwają się po analizie tego rankingu i rankingów z lat poprzednich?

Jedno jest pewne. UWM, chociaż jest dopiero 16-latkiem po raz kolejny potwierdził pozycję mocnej, stabilnej i cenionej uczelni, plasującej się w środku tabeli polskich uniwersytetów, o czym najdobitniej świadczą wyniki ogólne i poszczególnych kierunków.

Czy wierzyć rankingowi? Ważne elementy oceny jakościowe są zbagatelizowane. Wątpliwości budzi bowiem ocena za warunki studiowania. Która uczelnia w Polsce dysponuje kampusem lepszym niż Kortowo? A w tym kryterium jesteśmy dopiero na 29. pozycji w kraju na 50 uczelni.

Jeśli aż 26% oceny uczelni to efektywność naukowa – wątpliwości budzi 12. miejsce kierunku lekarskiego, którego pierwsi absolwenci pod względem zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego zajęli 2. miejsce w Polsce, wśród ogólnej liczby 2941 absolwentów polskich uczelni medycznych, wyprzedzając m.in. absolwentów Collegium Medicum UJ.

UMW jest liderem największego polskiego konsorcjum naukowego EnFoodLife wpisanego na tzw. Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przygotowuje narodowy program badawczy produkcji żywności wysokiej jakości. W programie tym uczestniczy 17 jednostek, z 6 województw, w tym aż 800 naukowców.

UWM odgrywa niezwykle ważną rolę w badaniach satelitarnych jonosfery i jest jednym z głównych trzonów - konsorcjum naukowego Polfar. Jest to polskie konsorcjum powstałe w 2007 r. Tworzy je m.in. Uniwersytet Jagielloński, UWM, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W 2013 r. MNiSW przyznało konsorcjum ok. 26 mln zł na utworzenie 3 stacji radioastronomicznych, które będą częścią europejskiego systemu LOFAR. Taką stację UWM buduje w Bałdach. Jest to jeden z największych grantów naukowo-badawczych MNiSW przeznaczonych na dużą infrastrukturę badawczą.

Od początku 2014 r. do chwili obecnej UWM zdobył 2 nowe uprawnienia doktorskie i 1 habilitacyjne. Otrzymanie tych uprawnień poprzedził ogrom pracy na rzecz podniesienia jakości badań i poziomu kształcenia.

Jako jedyny uniwersytet w Polsce UWM realizuje program Green University, dzięki któremu uniwersytecki kampus będzie jeszcze ładniejszy. Mamy w tym programie duże wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jako jeden z pierwszych w Polsce UWM przygotowuje instytut naukowo badawczy we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą. Celem tego instytutu będzie prowadzenie badań nad żywnością.

opr. lek

 

w kategorii