UWM przyjazny niepełnosprawnym

UWM chce ułatwić studiowanie osobom głuchym i niedosłyszącym. Pracownicy przejdą szkolenie przygotowujące do kształcenia osób z tą niepełnosprawnością, a uczelnia wzbogaci się o terminale video, dzięki którym będzie można się porozumieć z osobami głuchymi.

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia spotkał się 10 lipca z dziekanami 6 wydziałów UWM, aby omówić jeden z celów projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie" (ProEdu). Jest nim ułatwienie studiowania osobom głuchym i niedosłyszącym.

- Jest to pierwsze tego typu działanie w Polsce. Projektem ProEdu objęte są cztery wydziały UWM. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii studiują obecnie 3 osoby głuche lub niedosłyszące, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – 5, na Wydziale Nauk Ekonomicznych – 6 i na Wydziale Nauki o Żywności - 5 – mówi mgr Eliza Popławska-Jodko, kierownik Biura ds. Projektów Zagranicznych. – Chcemy jednak rozszerzyć to działanie o kolejne 2 wydziały: Matematyki i Informatyki oraz Sztuki. Te 2 wydziały nie będą finansowane z projektu, ale z pieniędzy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych – dodaje.

Wśród działań przewidziane jest zwiększenie liczby godzin tłumacza języka migowego oraz zakup terminali video i abonamentów do tłumaczenia on-line.

- Takie terminale znajdą się m.in. w Bibliotece Uniwersyteckiej i Rektoracie, aby osoba nie znająca języka migowego mogła za pomocą terminala połączyć się z tłumaczem, który ułatwi kontakt - wyjaśnia Eliza Popławska-Jodko.

Oprócz tego pracownicy UWM przejdą kurs języka migowego oraz szkolenia przygotowujące do kształcenia osób głuchych i niedosłyszących.

- Kurs języka migowego planujemy rozpocząć we wrześniu i zakończyć w lutym przyszłego roku. Weźmie w nim udział 30 nauczycieli akademickich oraz 20 pracowników administracyjnych m.in. z dziekanatów i biblioteki – mówi Eliza Popławska-Jodko.

Wykładowcy oraz pracownicy administracyjni wyjadą także na 5-dniowe staże do Waszyngtonu na Uniwersytet Gallaudeta. Jest to pierwsza i wciąż jedyna na świecie wyższa uczelnia, wykładająca przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i artystycznych, dla osób niesłyszących. Językiem wykładowym na Uniwersytecie Gallaudeta jest Amerykański Język Migowy.

Projekt ProEdu przewiduje również utworzenie e – mapy dla osób niepełnosprawnych, w tym głuchych.

- Mapa dostępna będzie na tablety i komórki. Będzie wskazywała kortowskie miejsca dostępne i przyjazne osobom niepełnosprawnym - wyjaśnia Eliza Popławska-Jodko.

Z pieniędzy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych m.in. zakupione zostaną tablety. Przygotowane zostaną również komplety materiałów dydaktycznych (skrypty, przewodniki do zajęć, wykłady) przystosowane dla osób głuchych.

Ułatwienia w kształceniu dla osób głuchych i niedosłyszących będą dostępne od roku akademickiego 2014/15.

syla

w kategorii